Kiedy należy płacić VAT: Ważne terminy dla przedsiębiorców

Kiedy należy płacić VAT: Ważne terminy dla przedsiębiorców
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj25.02.2024 | 6 min.

Do kiedy płacimy vat to jedno z kluczowych pytań, na które powinien znać odpowiedź każdy przedsiębiorca rozliczający się z podatku VAT. Terminowe regulowanie zobowiązań jest niezwykle istotne, aby uniknąć konsekwencji z tytułu spóźnień. W niniejszym artykule znajdziesz przegląd najważniejszych terminów związanych z VAT, których należy przestrzegać prowadząc działalność gospodarczą.

Kluczowe wnioski:
 • VAT należy rozliczać co miesiąc lub kwartał w zależności od wysokości obrotów.
 • Deklaracje VAT trzeba składać do 25 dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym.
 • Jeśli deklaracja VAT zostanie złożona po terminie, grożą finansowe kary.
 • Wpłaty VAT na konto urzędu skarbowego wykonuje się w terminie płatności deklaracji.
 • W pewnych przypadkach istnieje możliwość skorygowania wcześniej złożonej deklaracji VAT.

Do kiedy należy rozliczać VAT

Podstawową zasadą jest, że VAT należy rozliczać w okresach miesięcznych. Oznacza to, że deklaracje VAT wraz z ewentualną wpłatą podatku trzeba składać do urzędu skarbowego do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Możliwe jest kwartalne rozliczanie VAT, z którego mogą skorzystać mali przedsiębiorcy, których obroty nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym wyznaczonego progu. W 2023 roku jest to kwota 2 000 000 zł. Przy kwartalnym VAT trzeba składać deklaracje do: 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października oraz 20 stycznia.

Zmiana okresu rozliczeniowego

W trakcie prowadzenia działalności może zajść konieczność zmiany okresu rozliczeń VAT z miesięcznego na kwartalny lub odwrotnie. Należy wtedy złożyć specjalny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego (druk VAT-5) najpóźniej do końca kwartału poprzedzającego okres, w którym ma nastąpić zmiana.

Ponadto przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą wybrać kwartalne rozliczenia VAT już na etapie rejestracji firmy.

Kiedy trzeba złożyć deklarację VAT

Najważniejsze terminy dotyczące rozliczania podatku VAT są następujące:

 • 25 dzień miesiąca - termin na złożenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za miesiąc poprzedni;
 • 25 dzień kwartału - termin na złożenie deklaracji VAT-7K za poprzedni kwartał przy kwartalnym rozliczaniu się;

Deklaracje można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na e-deklaracje, które są wygodniejsze i szybsze w obsłudze.

Co w sytuacji spóźnienia

Jeżeli z jakiegoś powodu nie uda się złożyć deklaracji VAT w terminie, istnieje możliwość złożenia deklaracji czynnej. Należy to jednak zrobić przed wszczęciem kontroli przez organ podatkowy lub ujawnieniem spóźnienia w inny sposób. Złożenie czynnej deklaracji po terminie chroni przed sankcjami karnymi.

Czytaj więcej:Nadpłata ryczałtu: Kluczowe informacje dla przedsiębiorców

Jakie są terminy wpłat podatku VAT

Podatek VAT, który wynika z comiesięcznych lub kwartalnych rozliczeń, trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego w terminie płatności deklaracji, czyli:

25. dnia miesiąca - przy miesięcznych rozliczeniach VAT
25. dnia kwartału - przy kwartalnych rozliczeniach VAT

Oznacza to, że samo złożenie deklaracji bez dokonania płatności w tym samym terminie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej.

Jakie konsekwencje grożą za zwłokę

Zaniechanie terminowej wpłaty VAT niesie za sobą dotkliwe sankcje:

 • Odsetki za zwłokę liczone od zaległej kwoty;
 • Dodatkowa opłata prolongacyjna wynosząca 50% stawki odsetek za zwłokę;
 • Mandat karny lub kara grzywny nakładana w drodze postępowania karnego-skarbowego.

Dlatego koniecznie trzeba pilnować, aby uiszczać VAT w terminach określonych w przepisach.

Ile czasu mamy na korektę VAT

Kiedy należy płacić VAT: Ważne terminy dla przedsiębiorców

Zdarza się, że w złożonej już deklaracji VAT trzeba dokonać korekty błędnych danych. Jest to możliwe poprzez złożenie korygującej deklaracji VAT (VAT-7K, VAT-7).

Na dokonanie korekty mamy 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, którego deklaracja dotyczyła. W praktyce zatem, np. na skorygowanie deklaracji za styczeń 2023 mamy czas do 31 grudnia 2028 r.

Nie ma natomiast ograniczeń co do liczby możliwych do złożenia deklaracji korygujących.

Korekty VAT warto dokonywać zwłaszcza wtedy, gdy pozwolą one na zmniejszenie podatku do zapłaty. Pozwala to odzyskać wpłacone wcześniej w nadmiernej wysokości kwoty.

Kiedy grożą kary za spóźniony VAT

Urząd skarbowy może wszcząć postępowanie mające na celu wymierzenie kar za nieterminowe rozliczenie VAT w dwóch przypadkach:

 1. Gdy mimo upływu terminu nie została złożona deklaracja VAT;
 2. Gdy deklaracja wprawdzie została złożona, ale bez dokonania płatności wynikającej z rozliczenia kwoty VAT.

W tych sytuacjach grożą następujące sankcje:

- kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych - za niezłożenie deklaracji VAT
- kara grzywny za przestępstwo skarbowe - za niezapłacenie VAT

Kary te są dotkliwe, więc absolutnie należy koncentrować się na terminowym wywiązywaniu się z obowiązków w VAT.

Gdzie sprawdzić status rozliczeń VAT

Każdy przedsiębiorca powinien na bieżąco kontrolować swoją sytuację rozliczeniową w VAT. Umożliwia to ewidencja online dostępna na Portalu Podatkowym pod adresem www.podatki.gov.pl.

Wchodząc w zakładkę „e-mikrofirma”, można sprawdzić m.in.:

 • Status złożonych deklaracji VAT;
 • Informacje o płatnościach VAT;
 • Saldo płatności;
 • Historię korespondencji z urzędem skarbowym.

Dzięki e-mikrofirmie mamy podgląd online na to, czy z VAT jest wszystko w porządku i szybko wykryjemy ewentualne nieprawidłowości.

Podsumowanie

Rozliczanie VAT wiąże się z koniecznością dotrzymywania terminów, do kiedy trzeba złożyć deklaracje i wpłacić podatek. Najczęściej do kiedy płaci się VAT to 25. dzień miesiąca lub kwartału, jednak mogą zdarzyć się sytuacje takie jak korekty czy zmiana okresów rozliczeniowych, które również należy uwzględnić w kalendarzu.

Do kiedy płacimy VAT nie jest więc kwestią oczywistą i wymaga zwrócenia uwagi na różne szczegóły. Na szczęście istnieją narzędzia e-administracji, które pomagają przedsiębiorcom kontrolować swoje rozliczenia i terminowo zapłacić podatek VAT.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Pomoc małżonka w firmie: Jak zorganizować bezpiecznie?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły