Korzyści z karty dużej rodziny w rozliczeniu PIT: Co zyskujesz?

Korzyści z karty dużej rodziny w rozliczeniu PIT: Co zyskujesz?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj19.02.2024 | 7 min.

Karta dużej rodziny pit to dobre rozwiązanie dla rodzin wielodzietnych, które chcą zaoszczędzić na podatkach. W artykule dowiesz się, jakie konkretne korzyści daje karta dużej rodziny przy rozliczaniu PIT i rocznego zeznania podatkowego. Omawiamy m.in. kwoty zwolnień, ulgi podatkowe, wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz sytuację samotnych rodziców.

Kluczowe wnioski:
  • Karta dużej rodziny zapewnia zwolnienie z PIT dochodów małoletnich dzieci.
  • Ulga prorodzinna przysługuje także posiadaczom karty dużej rodziny.
  • Wspólne rozliczenie z małżonkiem pozwala zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.
  • Samotni rodzice mogą rozliczyć się jako osoby samotnie wychowujące dzieci.
  • Wysokość korzyści podatkowych zależy od liczby dzieci w rodzinie.

Karta dużej rodziny PIT a zwolnienia

Posiadanie karty dużej rodziny daje prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego dla niektórych członków rodziny. Dotyczy to przede wszystkim małoletnich dzieci, których roczne dochody nie przekraczają określonego progu (w 2023 r. jest to 16 061,28 zł). Dzięki temu rodzice nie muszą rozliczać podatkowo dochodów np. z okazjonalnych prac dzieci lub darowizn od dziadków.

Zwolnienie z PIT dla małoletnich posiadaczy karty dużej rodziny obejmuje m.in. dochody z pracy (umowy zlecenia, dzieło), najmu, działalności gospodarczej, a także z tytułu przeniesienia praw autorskich lub zbycia praw pokrewnych. Dotyczy także dochodów kapitałowych (np. z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych) oraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Co istotne, ulga jest stosowana z urzędu, czyli rodzice nie muszą o nią wnioskować. Warto jednak zadbać o złożenie oświadczenia o wielodzietności przy rozliczaniu podatkowym, aby uniknąć nieporozumień lub dodatkowych wezwań z urzędu skarbowego.

Limit dochodów zwolnionych z PIT

Zwolnienie z podatku na podstawie posiadania karty dużej rodziny dotyczy dochodów każdego małoletniego dziecka do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku (19%). W 2023 r. limit ten wynosi 16 061,28 zł.

Jeśli dochody małoletniego dziecka przekroczą ten próg, nadwyżka podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej oraz jest rozliczana przez rodziców dziecka. Wówczas konieczne jest złożenie odrębnego zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37 lub PIT-38) dla małoletniego posiadacza karty dużej rodziny.

Karta dużej rodziny PIT a ulgi podatkowe

Oprócz podstawowych zwolnień podatkowych, karta dużej rodziny uprawnia również do skorzystania z szeregu ulg i odliczeń. Najpopularniejszą z nich jest ulga prorodzinna (zwana również becikową), pozwalająca odliczyć dodatkowe kwoty od podatku za każde małoletnie dziecko.

Wysokość ulgi prorodzinnej wynosi obecnie 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia oraz na każde dziecko do 25. roku życia pobierające naukę. Ulga przysługuje również na dzieci niepełnosprawne bez względu na ich wiek.

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, trzeba złożyć stosowne oświadczenie wraz z rozliczeniem rocznym PIT. W przypadku posiadaczy karty dużej rodziny wystarczy wskazać jej numer - nie ma potrzeby załączania dodatkowych zaświadczeń.

Oprócz ulgi prorodzinnej, posiadacze karty dużej rodziny mogą również skorzystać z innych preferencji przy opodatkowaniu dochodów, takich jak m.in. ulgi rehabilitacyjnej, internetowej, termomodernizacyjnej czy na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki.

Nazwa ulgi Wysokość odliczenia
Ulga prorodzinna 1112,04 zł rocznie na każde dziecko
Ulga rehabilitacyjna do 2 280 zł rocznie na rehabilitację dziecka niepełnosprawnego

Czytaj więcej:Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?

Karta dużej rodziny PIT jako odliczenie

Sam fakt posiadania ważnej karty dużej rodziny również wiąże się z możliwością uzyskania korzyści podatkowych. Przysługujące odliczenia są co prawda niewielkie, jednak pozwalają na obniżenie podatku nawet bez żadnych innych preferencji.

Zgodnie z przepisami, każdy posiadacz karty dużej rodziny (zarówno rodzic, jak i dziecko) może odliczyć od dochodu kwotę 11,66 zł za każdy miesiąc jej ważności. Oznacza to odliczenie w wysokości 140 zł w skali roku. Stanowi to niewielki zastrzyk gotówki, jednak korzystając na większą skalę przynosi wymierną oszczędność podatkową.

Jak prawidłowo odliczyć kartę dużej rodziny przy rozliczeniu PIT?

Aby odliczyć kwotę 140 zł z tytułu posiadania karty dużej rodziny, należy podać jej numer lub datę wydania w odpowiednim miejscu formularza PIT (część D). Informację tę należy podać w wierszu oznaczonym symbolem "3" i opisem "karta dużej rodziny".

W przypadku małoletnich dzieci odliczenie wykazują rodzice w swoim zeznaniu podatkowym. Analogicznie postępują małżonkowie rozliczający się wspólnie. Również osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z odliczeń na niepełnoletnie pociechy.

Karta dużej rodziny PIT dla małżonków

Korzyści z karty dużej rodziny w rozliczeniu PIT: Co zyskujesz?

Istotną korzyścią dla rodzin wielodzietnych w rozliczeniu PIT jest wspólne rozliczenie z małżonkiem. Pozwala ono obniżyć wysokość podatku należnego oraz uzyskać większy zwrot nadpłaty podatku. Szacuje się, że dzięki temu rozwiązaniu można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych w skali roku.

Aby skorzystać z preferencji, małżonkowie muszą spełniać określone warunki. M.in. przez cały rok podatkowy muszą pozostawać w związku małżeńskim, nie mogą rozliczać się osobno oraz oboje muszą posiadać status rezydenta podatkowego w Polsce.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem szczególnie opłaca się rodzinom, gdzie jedno z rodziców osiąga wyższe dochody. Wówczas część jego podatku można przenieść na współmałżonka, obniżając tym samym całościową kwotę opodatkowania.

Co istotne, przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem liczbę dzieci w rodzinie ustala się łącznie. Daje to prawo do wyższych odliczeń prorodzinnych i ulg podatkowych, co dodatkowo pozwala obniżyć wysokość PIT.

Karta dużej rodziny PIT a wspólne rozliczenie

Karta dużej rodziny w połączeniu ze wspólnym rozliczeniem z małżonkiem to recepta na spore oszczędności podatkowe. Ulgi i odliczenia niejako się sumują, pozwalając maksymalnie obniżyć podatek dochodowy.

Z formalnego punktu widzenia procedura wygląda bardzo podobnie jak przy standardowym rozliczeniu z małżonkiem. Wystarczy złożyć wspólny PIT z deklaracją właściwą dla danej formy opodatkowania (najczęściej będzie to PIT-37), zaznaczając w odpowiednich pozycjach przysługujące ulgi i odliczenia wraz z danymi z kart dużej rodziny.

Korzyść przy wspólnym rozliczeniu
Wyższe limity dochodów zwolnionych z PIT dla dzieci
Wyższe ulgi podatkowe (prorodzinna, rehabilitacyjna)
Większa kwota wolna od podatku
Niższy procent podatku pobierany od dochodów

Karta dużej rodziny PIT przy samotnym wychowaniu

Specjalne przywileje podatkowe przewidziano również dla osób samotnie wychowujących dzieci. Mają one prawo do tej samej ulgi prorodzinnej oraz zwolnienia z PIT, jak małżonkowie. Dodatkowo mogą rozliczyć się jako osoba samotna, co obniża stawkę podatku.

Aby zaliczyć się do grona samotnych rodziców w rozumieniu przepisów podatkowych, trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim nie można pozostawać w konkubinacie. Ponadto drugi rodzic nie może mieszkać z dziećmi ani prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego.

Głównym plusem rozliczania PIT jako osoba samotnie wychowująca dzieci jest niższa, 17-proc. stawka podatku oraz prawie dwukrotnie wyższa kwota wolna - w 2023 r. wynosi ona 9 890 zł.

Jak skorzystać z ulgi jako samotny rodzic?

Aby rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu PIT. Aby udokumentować uprawienie do ulgi, wystarczy podać w zeznaniu numer posiadanej karty dużej rodziny bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.

Posiadacze KDR wychowujący dzieci bez drugiego rodzica mogą więc liczyć na podwójne wsparcie. Z jednej strony przysługują im ulgi i odliczenia przyznawane na podstawie karty, z drugiej preferencje dla osób samotnie wychowujących.

Podsumowanie

Karta dużej rodziny pit to narzędzie, z którego warto skorzystać przy rozliczaniu rocznego PIT. Przysługujące na jej podstawie ulgi i zwolnienia podatkowe pozwalają zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych. Szczególnie opłacalne jest połączenie karty z możliwością wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Posiadacze karty dużej rodziny a pit 2019 mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodów małoletnich dzieci, wyższe limity ulgi prorodzinnej i innych ulg podatkowych. Dodatkowe korzyści przewidziano również dla osób samotnie wychowujących dzieci.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
  2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
  3. Pierwszy urząd skarbowy: Twoje miejsce startu w podatkach
  4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
  5. Kiedy oczekiwać zwrotu podatku: Kluczowe terminy
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły