Jak napisać czynny żal w języku angielskim?

Jak napisać czynny żal w języku angielskim?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj18.02.2024 | 12 min.

Czynny żal po angielsku: jak to powiedzieć? Jak wyjaśnić czynny żal w kontekście prawnym po angielsku? Czynny żal w języku angielskim - przykładowe zdania i zwroty Jak przetłumaczyć czynny żal w różnych sytuacjach po angielsku? Czynny żal po angielsku - najczęstsze błędy w tłumaczeniu Słownictwo i gramatyka przydatne do wyrażenia czynnego żalu

Czynny żal po angielsku: jak to powiedzieć?

Czynny żal to ważny termin prawniczy, który niestety często sprawia trudności w tłumaczeniu na język angielski. Jak więc poprawnie wyrazić po angielsku ideę czynnego żalu, aby przekazać jej pełne znaczenie w kontekście prawnym?

Otóż czynny żal odnosi się do sytuacji, gdy sprawca przestępstwa z własnej inicjatywy stara się zapobiec skutkom swojego czynu lub je zmniejszyć. Może na przykład starać się naprawić wyrządzone szkody lub zawiadomić organ ścigania o popełnionym przez siebie przestępstwie. Czynny żal jest więc wyrazem skruchy i chęci naprawienia błędu.

Active remorse

W języku angielskim idea czynnego żalu oddawana jest zwrotem "active remorse". Dosłownie wyraża on aktywne poczucie żalu i chęć naprawienia sytuacji.

Zwrot ten należy odróżnić od prostego "remorse", który oznacza jedynie żal i skruchę. Active remorse idzie o krok dalej, pokazując, że sprawca podejmuje konkretne działania, by naprawić swoje błędy.

Jak wyjaśnić czynny żal w kontekście prawnym po angielsku?

Aby poprawnie wyjaśnić po angielsku ideę czynnego żalu w kontekście prawnym, warto posłużyć się kilkoma przydatnymi zwrotami i wyrażeniami.

Można na przykład napisać: Taking active steps to remedy the effects of one's crime and showing remorse in order to receive a mitigated sentence or avoid prosecution. To zdanie dobrze oddaje istotę czynnego żalu w ujęciu prawniczym.

Innym przydatnym sformułowaniem jest: Voluntary disclosure of one's own criminal offense and taking measures to repair the damage caused by it, which under criminal law may lead to mitigation or remission of punishment. Pokazuje ono, że czynny żal może prowadzić do złagodzenia kary.

Przykładowe zwroty

Oto kilka przydatnych zwrotów i wyrażeń związanych z czynnym żalem w języku prawniczym:

 • to take active steps to remedy/mitigate the effects of one's crime
 • to voluntarily disclose the committed offense
 • to show genuine remorse and regret
 • to provide compensation or redress for the victim(s)
 • to surrender to authorities

Stosując takie sformułowania w odpowiednim kontekście, można w pełni wyjaśnić po angielsku ideę czynnego żalu w ujęciu prawniczym.

Czytaj więcej:Kalkulator zwrotu podatku: Jak korzystać?

Czynny żal w języku angielskim - przykładowe zdania i zwroty

Aby dobrze zilustrować zastosowanie zwrotu "active remorse" oraz pokrewnych wyrażeń, przydatne będą konkretne przykładowe zdania:

The criminal showed active remorse by immediately contacting the police and confessing his wrongdoing.

Active remorse was evident when the offender voluntarily compensated all victims affected by his actions.

Showing active remorse and surrendering to authorities may lead to a reduced sentence.

The vandal demonstrated active remorse not just by apologizing, but by offering to repair all the damage he had caused.

Warto zwrócić uwagę, że we wszystkich tych przykładach mowa jest o konkretnych, widocznych działaniach świadczących o czynnym żalu - np. zawiadomienie organów ścigania, wypłacenie odszkodowań, naprawienie szkód.

Inne przydatne zwroty

Oprócz "active remorse", do wyrażenia czynnego żalu można wykorzystać także m.in. następujące przydatne zwroty i wyrażenia w języku angielskim:

 • to regret one's actions and want to make amends
 • to take remedial action
 • to turn oneself in
 • to ease/mitigate the effects of the crime

Stosując je poprawnie w odpowiednim kontekście, można precyzyjnie wyrazić ideę czynnego żalu po angielsku.

Jak przetłumaczyć czynny żal w różnych sytuacjach po angielsku?

Jak napisać czynny żal w języku angielskim?

Ponieważ czynny żal może wystąpić w różnych kontekstach prawnych i sytuacjach życiowych, tłumacząc go na język angielski trzeba uwzględnić odpowiedni zakres znaczeniowy.

Oto kilka przykładów:

 • Czynny żal przed popełnieniem przestępstwa - active remorse before committing an offense
 • Czynny żal po dokonaniu przestępstwa, ale przed jego wykryciem - active remorse after committing but before being caught for an offense
 • Czynny żal po zatrzymaniu, w śledztwie lub w trakcie procesu - active remorse following arrest, during investigation or trial

Kluczowe jest zachowanie odpowiednich odniesień do momentu okazania skruchy i podjęcia działań naprawczych przez sprawcę.

Inne przydatne zwroty

W zależności od kontekstu, do tłumaczenia czynnego żalu można wykorzystać także m.in.:

 • to come forward voluntarily
 • to turn oneself in before charges are pressed
 • to confess wrongdoing after being accused
 • to show remorse during legal proceedings

Dobierając odpowiednie sformułowania, można więc precyzyjnie oddać sens czynnego żalu w różnych sytuacjach w języku angielskim.

Czynny żal po angielsku - najczęstsze błędy w tłumaczeniu

Przy tłumaczeniu zwrotu "czynny żal" na język angielski bardzo często popełniane są błędy, które zmieniają lub zniekształcają jego znaczenie. Jakich pułapek w tłumaczeniu należy unikać?

Brak odniesienia do aktywnych działań

Kluczowym błędem jest użycie zwrotów, które oddają jedynie bierny żal, a nie aktywne działania mające na celu naprawienie szkody. Np. regret, remorse, contrition.

Zbyt wąskie ujęcie

Czynny żal to nie tylko dobrowolne wyznanie, ale też szersze działania naprawcze. Mylące może być np. tłumaczenie go jako voluntary confession.

Niewłaściwe rejestry języka

Czynny żal to termin prawniczy. Należy unikać zbyt potocznych sformułowań, np. to have a change of heart czy to see the error of one's ways.

Sprawdzone sformułowania to np. active remorse, voluntary disclosure, taking remedial action. Pozwalają one dokładnie oddać sens polskiego "czynnego żalu".

Słownictwo i gramatyka przydatne do wyrażenia czynnego żalu

Aby poprawnie wyrazić czynny żal po angielsku, warto wykorzystać słownictwo i struktury gramatyczne charakterystyczne dla formalnego, prawniczego języka.

Przydatne czasowniki

 • remedy
 • mitigate
 • redress
 • compensate
 • ease
 • rectify
 • make amends
 • take remedial action

Dzięki takim czasownikom można opisać konkretne działania mające na celu naprawienie szkód.

Przydatne rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe

 • offense
 • damage
 • wrongdoing
 • mitigating circumstances
 • disclosure
 • redress
 • compensation

Umożliwiają one precyzyjne określenie istotnych elementów sytuacji związanej z czynnym żalem.

Struktury gramatyczne

Ważne są konstrukcje z czasownikami modalnymi may i might, które wskazują na potencjalne skutki czynnego żalu, np. may lead to, might result in.

Przydatne są też imiesłowy, np. having voluntarily disclosed, having shown do opisu działań sprawcy.

Czynny żal po angielsku: jak to powiedzieć?

Czynny żal to ważny termin prawniczy, który niestety często sprawia trudności w tłumaczeniu na język angielski. Jak więc poprawnie wyrazić po angielsku ideę czynnego żalu, aby przekazać jej pełne znaczenie w kontekście prawnym? Otóż czynny żal odnosi się do sytuacji, gdy sprawca przestępstwa z własnej inicjatywy stara się zapobiec skutkom swojego czynu lub je zmniejszyć. Może na przykład starać się naprawić wyrządzone szkody lub zawiadomić organ ścigania o popełnionym przez siebie przestępstwie. Czynny żal jest więc wyrazem skruchy i chęci naprawienia błędu.

Active remorse

W języku angielskim idea czynnego żalu oddawana jest zwrotem "active remorse". Dosłownie wyraża on aktywne poczucie żalu i chęć naprawienia sytuacji.

Zwrot ten należy odróżnić od prostego "remorse", który oznacza jedynie żal i skruchę. Active remorse idzie o krok dalej, pokazując, że sprawca podejmuje konkretne działania, by naprawić swoje błędy.

Jak wyjaśnić czynny żal w kontekście prawnym po angielsku?

Aby poprawnie wyjaśnić po angielsku ideę czynnego żalu w kontekście prawnym, warto posłużyć się kilkoma przydatnymi zwrotami i wyrażeniami.

Można na przykład napisać: Taking active steps to remedy the effects of one's crime and showing remorse in order to receive a mitigated sentence or avoid prosecution. To zdanie dobrze oddaje istotę czynnego żalu w ujęciu prawniczym.

Innym przydatnym sformułowaniem jest: Voluntary disclosure of one's own criminal offense and taking measures to repair the damage caused by it, which under criminal law may lead to mitigation or remission of punishment. Pokazuje ono, że czynny żal może prowadzić do złagodzenia kary.

Przykładowe zwroty

Oto kilka przydatnych zwrotów i wyrażeń związanych z czynnym żalem w języku prawniczym:

 • to take active steps to remedy/mitigate the effects of one's crime
 • to voluntarily disclose the committed offense
 • to show genuine remorse and regret
 • to provide compensation or redress for the victim(s)
 • to surrender to authorities

Stosując takie sformułowania w odpowiednim kontekście, można w pełni wyjaśnić po angielsku ideę czynnego żalu w ujęciu prawniczym.

Czynny żal w języku angielskim - przykładowe zdania i zwroty

Aby dobrze zilustrować zastosowanie zwrotu "active remorse" oraz pokrewnych wyrażeń, przydatne będą konkretne przykładowe zdania:

The criminal showed active remorse by immediately contacting the police and confessing his wrongdoing.

Active remorse was evident when the offender voluntarily compensated all victims affected by his actions.

Showing active remorse and surrendering to authorities may lead to a reduced sentence.

The vandal demonstrated active remorse not just by apologizing, but by offering to repair all the damage he had caused.

Warto zwrócić uwagę, że we wszystkich tych przykładach mowa jest o konkretnych, widocznych działaniach świadczących o czynnym żalu - np. zawiadomienie organów ścigania, wypłacenie odszkodowań, naprawienie szkód.

Inne przydatne zwroty

Oprócz "active remorse", do wyrażenia czynnego żalu można wykorzystać także m.in. następujące przydatne zwroty i wyrażenia w języku angielskim:

 • to regret one's actions and want to make amends
 • to take remedial action
 • to turn oneself in
 • to ease/mitigate the effects of the crime

Stosując je poprawnie w odpowiednim kontekście, można precyzyjnie wyrazić ideę czynnego żalu po angielsku.

Jak przetłumaczyć czynny żal w różnych sytuacjach po angielsku?

Ponieważ czynny żal może wystąpić w różnych kontekstach prawnych i sytuacjach życiowych, tłumacząc go na język angielski trzeba uwzględnić odpowiedni zakres znaczeniowy.

Oto kilka przykładów:

 • Czynny żal przed popełnieniem przestępstwa - active remorse before committing an offense
 • Czynny żal po dokonaniu przestępstwa, ale przed jego wykryciem - active remorse after committing but before being caught for an offense
 • Czynny żal po zatrzymaniu, w śledztwie lub w trakcie procesu - active remorse following arrest, during investigation or trial

Kluczowe jest zachowanie odpowiednich odniesień do momentu okazania skruchy i podjęcia działań naprawczych przez sprawcę.

Inne przydatne zwroty

W zależności od kontekstu, do tłumaczenia czynnego żalu można wykorzystać także m.in.:

 • to come forward voluntarily
 • to turn oneself in before charges are pressed
 • to confess wrongdoing after being accused
 • to show remorse during legal proceedings

Dobierając odpowiednie sformułowania, można więc precyzyjnie oddać sens czynnego żalu w różnych sytuacjach w języku angielskim.

Czynny żal po angielsku - najczęstsze błędy w tłumaczeniu

Przy tłumaczeniu zwrotu "czynny żal" na język angielski bardzo często popełniane są błędy, które zmieniają lub zniekształcają jego znaczenie. Jakich pułapek w tłumaczeniu należy unikać?

Brak odniesienia do aktywnych działań

Kluczowym błędem jest użycie zwrotów, które oddają jedynie bierny żal, a nie aktywne działania mające na celu naprawienie szkody. Np. regret, remorse, contrition.

Zbyt wąskie ujęcie

Czynny żal to nie tylko dobrowolne wyznanie, ale też szersze działania naprawcze. Mylące może być np. tłumaczenie go jako voluntary confession.

Niewłaściwe rejestry języka

Czynny żal to termin prawniczy. Należy unikać zbyt potocznych sformułowań, np. to have a change of heart czy to see the error of one's ways.

Sprawdzone sformułowania to np. active remorse, voluntary disclosure, taking remedial action. Pozwalają one dokładnie oddać sens polskiego "czynnego żalu".

Słownictwo i gramatyka przydatne do wyrażenia czynnego żalu

Aby poprawnie wyrazić czynny żal po angielsku, warto wykorzystać słownictwo i struktury gramatyczne charakterystyczne dla formalnego, prawniczego języka.

Przydatne czasowniki

 • remedy
 • mitigate
 • redress
 • compensate
 • ease
 • rectify
 • make amends
 • take remedial action

Dzięki takim czasownikom można opisać konkretne działania mające na celu naprawienie szkód.

Przydatne rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe

 • offense
 • damage
 • wrongdoing
 • mitigating circumstances
 • disclosure
 • redress
 • compensation

Umożliwiają one precyzyjne określenie istotnych elementów sytuacji związanej z czynnym żalem.

Struktury gramatyczne

Ważne są konstrukcje z czasownikami modalnymi may i might, które wskazują na potencjalne skutki czynnego żalu, np. may lead to, might result in.

Przydatne są też imiesłowy, np. having voluntarily disclosed, having shown do opisu działań sprawcy.

Podsumowanie

Tłumaczenie tak ważnego w prawie polskim terminu, jakim jest "czynny żal", bywa trudne. Niniejszy tekst przybliża, jak poprawnie oddać to pojęcie w języku angielskim oraz pokazuje konkretne sformułowania, które pozwalają precyzyjnie wyrazić ideę czynnego żalu w różnych kontekstach i sytuacjach.

Dowiadujemy się, że kluczowe jest użycie terminu "active remorse", który podkreśla aktywne działania sprawcy, a nie tylko bierny żal. Ważne jest też dostosowanie tłumaczenia do konkretnej sytuacji prawnej i momentu okazania skruchy. Tekst zawiera wiele cennych wskazówek, jak unikać typowych błędów przy tłumaczeniu tego pojęcia.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Pomoc małżonka w firmie: Jak zorganizować bezpiecznie?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły