CIT 6R: Jak zgłosić stratę, aby optymalizować podatki?

CIT 6R: Jak zgłosić stratę, aby optymalizować podatki?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj25.02.2024 | 6 min.

CIT 6R to formularz, za pomocą którego podatnicy mogą zgłosić stratę do urzędu skarbowego. W ten sposób można zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe. Stratę można odpisać od dochodu w kolejnych latach, więc jeśli w jednym roku ponieśliśmy większe koszty, niż wyniósł dochód, nie musimy tracić tych pieniędzy.

Kluczowe wnioski:
 • Zgłaszając stratę w CIT 6R możemy rozliczyć ją przez kolejne 5 lat.
 • Dzięki temu zmniejszamy podstawę opodatkowania i płacimy mniejszy podatek dochodowy.
 • Warunkiem odliczenia straty jest terminowe złożenie deklaracji CIT-8 wraz z CIT 6R.
 • Stratę mogą rozliczać firmy, które poniosły faktyczne koszty uzyskania przychodów.
 • W CIT 6R należy wykazać wysokość i źródła poniesionej straty.

Jakie straty można zgłosić w CIT 6R?

W formularzu CIT 6R można zgłosić różnego rodzaju straty, które obniżają podstawę opodatkowania i pozwalają zminimalizować zobowiązanie podatkowe. Przede wszystkim są to:

Straty z działalności gospodarczej - jeśli koszty firmy przewyższają osiągnięte przychody, powstaje strata podatkowa. Można ją rozliczyć w CIT 6R.

Straty z odpłatnego zbycia nieruchomości - jeśli sprzedajemy nieruchomość poniżej ceny zakupu, również mamy prawo zgłosić różnicę jako stratę.

Straty z innych źródeł przychodów - np. z tytułu umorzonych wierzytelności, odszkodowań, korekt kosztów z lat ubiegłych.

Należy pamiętać, że zgłaszamy tylko straty faktycznie poniesione. Nie można zawyżać strat w celu uniknięcia płacenia podatku.

Jak udokumentować straty w CIT 6R?

Aby odliczyć stratę w CIT, musimy ją właściwie udokumentować. Oznacza to przedstawienie w urzędzie skarbowym:

 • Dokumentacji księgowej potwierdzającej stratę
 • Faktur, rachunków, umów sprzedaży
 • Innych dokumentów źródłowych

Pozwoli to organom skarbowym zweryfikować, czy strata jest uzasadniona i czy podatnik ma prawo do jej odliczenia. Brak odpowiednich dokumentów może skutkować odmową uwzględnienia straty.

Kiedy zgłosić stratę w CIT?

Stratę należy zgłosić razem ze złożeniem zeznania rocznego CIT-8, w terminie do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W praktyce oznacza to, że firmy rozliczające się w okresach rocznych powinny złożyć CIT 6R do 31 marca następnego roku.

Jeśli z jakiegoś powodu zeznanie CIT-8 zostało złożone bez załącznika CIT 6R, można dokonać korekty i uzupełnić dokumentację. Nie ma sztywnego terminu na korektę, jednak im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla odliczenia straty.

Korekta zeznania podatkowego

Aby skorygować CIT-8 i dołączyć deklarację straty CIT 6R, należy złożyć:

 • Zeznanie CIT-8/A z wprowadzonymi zmianami
 • Załącznik CIT 6R

Korekta jest możliwa maksymalnie do upływu terminu przedawnienia (5 lat od końca roku złożenia zeznania).

Czytaj więcej:PCC jako koszt: Jak to może zmniejszyć twoje opłaty?

Kto może korzystać ze straty w CIT?

Z odliczenia straty mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • Ponieśli faktyczną, udokumentowaną stratę
 • Strata powstała z działalności gospodarczej lub innych źródeł przychodów
 • Terminowo złożyli zeznanie CIT-8 wraz z CIT 6R

Zatem z możliwości tej nie skorzystają np. osoby fizyczne rozliczające się na zasadach ogólnych. Prawo do straty przysługuje wyłącznie firmompaying CIT.

Jak wykorzystać stratę do optymalizacji CIT?

CIT 6R: Jak zgłosić stratę, aby optymalizować podatki?

Główną korzyścią wynikającą ze zgłoszenia straty jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania a tym samym zminimalizowanie podatku CIT do zapłaty. Stratę można rozliczać przez kolejne 5 lat podatkowych i każdego roku pomniejszać osiągnięty dochód o kwotę poniesionej wcześniej straty.

Przykładowo, jeśli w 2022 roku spółka poniosła 300 000 zł straty, a w 2023 roku osiągnęła 400 000 zł dochodu, to od tej kwoty może odjąć 300 000 zł straty. Podstawą opodatkowania będzie zatem 100 000 zł, od którego naliczony zostanie podatek CIT. Dzięki temu firma zaoszczędzi na podatku nawet 60 000 zł.

W kolejnych latach spółka nadal może pomniejszać podstawę opodatkowania o nierozliczoną kwotę straty.

Rok Dochód Strata z roku 2022 Podstawa opodatkowania
2022 - -300 000 zł -
2023 400 000 zł -300 000 zł 100 000 zł
2024 500 000 zł -100 000 zł 400 000 zł

Jaką dokumentację trzeba złożyć ze zgłoszeniem?

Wraz z załącznikiem CIT 6R, w którym wykazujemy wysokość straty, należy przedłożyć w urzędzie skarbowym stosowne dokumenty potwierdzające:

 • Rodzaj i wysokość poniesionych kosztów
 • Wysokość osiągniętych przychodów
 • Źródła straty
 • Prawidłowość kalkulacji straty

Mogą to być faktury, umowy, wyciągi bankowe, dokumentacja księgowa czy zeznania świadków. Im pełniejsza dokumentacja, tym większa szansa na uznanie zgłaszanej straty przez fiskusa.

Należy pamiętać, że to na podatniku spoczywa ciężar dowodu poniesienia straty. Organ podatkowy może nie uznać straty, jeśli uzna przedstawione dokumenty za niewystarczające.

Ile lat można rozliczać stratę w CIT 6R?

Stratę można rozliczać przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od roku poniesienia straty. Oznacza to, że jeśli spółka poniosła stratę w 2022 roku, to ma prawo pomniejszać o nią podstawę opodatkowania maksymalnie do rozliczenia za 2026 rok włącznie.

Co istotne, nie ma obowiązku jednorazowego odliczenia pełnej kwoty straty. Podatnik sam decyduje, jaką część rozliczyć w poszczególnych latach. Może to robić np. w równych częściach przez 5 lat albo odliczyć większą kwotę od razu w roku osiągnięcia dochodu.

Jeśli po 5 latach nadal pozostanie nierozliczona część straty, przepada ona i nie można już jej wykorzystać do obniżenia podatku CIT.

Podsumowując, zgłoszenie straty w CIT 6R to skuteczna metoda legalnej optymalizacji podatkowej, z której warto skorzystać w sytuacji poniesienia wyższych kosztów niż osiągnięte przychody. Pozwala to zminimalizować zobowiązanie podatkowe i uzyskać realne oszczędności w CIT.

Podsumowanie

Formularz CIT 6R daje możliwość zgłoszenia strat podatkowych, co pozwala zoptymalizować CIT. Straty z działalności gospodarczej czy sprzedaży nieruchomości obniżają dochód do opodatkowania. Warunkiem jest terminowe złożenie CIT 6R razem z rocznym zeznaniem podatkowym. Strata może być rozliczana przez 5 lat, więc cit 6r 2019 pozwala pomniejszać podstawę opodatkowania jeszcze w 2024 roku.

Aby skutecznie rozliczyć stratę w cit 6r, należy przedstawić w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające wysokość i źródła straty. Im lepsza dokumentacja, tym większe szanse na akceptację przez organ podatkowy. Warto więc skrupulatnie udowodnić prawo do odliczenia straty.

Najczęstsze pytania

CIT 6R powinno być złożone razem z rocznym zeznaniem podatkowym CIT-8, w terminie do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W praktyce dla firm oznacza to koniec marca kolejnego roku.

Należy przedstawić w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające wysokość i źródła straty, np. faktury, umowy, dokumentację księgową. Pozwoli to organom podatkowym zweryfikować zasadność odliczenia straty.

Tylko podatnicy podatku CIT, którzy ponieśli rzeczywistą, udokumentowaną stratę z działalności gospodarczej lub innych źródeł przychodu. Nie mogą z niej korzystać osoby fizyczne.

Stratę można rozliczać przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od roku jej poniesienia. Nie ma obowiązku jednorazowego odliczenia całej kwoty.

Można złożyć korektę CIT-8 wraz z CIT 6R. Korekta jest możliwa maksymalnie do upływu terminu przedawnienia, czyli 5 lat od końca roku.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły