CIT 9: Dla kogo jest i jak może zmniejszyć podatki w 2019?

CIT 9: Dla kogo jest i jak może zmniejszyć podatki w 2019?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj22.02.2024 | 6 min.

CIT 9 dla kogo to ulga podatkowa, z której mogą skorzystać mali przedsiębiorcy osiągający niskie dochody. Odliczenie w ramach CIT 9 pozwala zmniejszyć zobowiązanie podatkowe i tym samym zatrzymać w kieszeni więcej pieniędzy. W artykule wyjaśnimy, kto może skorzystać z CIT 9, jakie są warunki odliczenia oraz jak obliczyć jego wysokość. Przedstawimy również kiedy najlepiej zastosować CIT 9, by maksymalnie obniżyć podatek firmowy.

Kluczowe wnioski:
 • CIT 9 przeznaczony jest dla małych firm osiągających niskie dochody - do 2 mln zł rocznie.
 • Kwota możliwego odliczenia zależy od wysokości osiągniętego dochodu.
 • Odliczenie CIT 9 obniża zobowiązanie podatkowe - podatek należny.
 • Warunkiem odliczenia jest brak zaległości podatkowych i składanie deklaracji na formularzu CIT-8.
 • CIT 9 najlepiej wykorzystać, gdy mamy niski dochód i niezbyt wysoki podatek należny.

Jakie osoby mogą skorzystać z CIT 9?

Z ulgi w ramach CIT 9 mogą skorzystać mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółkę jawną. Ważne jest przy tym, aby osiągany przez firmę dochód nie przekraczał 2 milionów złotych rocznie. W tym celu należy zsumować przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. CIT 9 przeznaczony jest zatem dla małych firm osiągających stosunkowo niewielkie zyski.

CIT 9 dotyczy podatników podatku CIT, czyli osób prawnych (spółek kapitałowych) oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Z CIT 9 mogą więc skorzystać:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nie mogą natomiast skorzystać osoby fizyczne rozliczające się na zasadach ogólnych według skali podatkowej PIT. Dla tych podatników przewidziano bowiem odrębną ulgę - tzw. ulgę na start.

Kryterium dochodowe

Aby skorzystać z odliczenia w ramach CIT 9, podatnik nie może w poprzednim roku podatkowym osiągnąć dochodu przekraczającego 2 mln zł. Jeśli zatem w 2018 roku dochód firmy wyniósł 1,8 mln zł, przedsiębiorca ma prawo do CIT 9 w 2019 roku. Natomiast gdyby dochód ten kształtował się na poziomie 2,5 mln zł, ulga już by nie przysługiwała.

W jaki sposób obliczyć wysokość CIT 9?

Wysokość odliczenia w ramach CIT 9 zależy od osiągniętego przez firmę dochodu. Im niższy dochód, tym wyższe odliczenie można uzyskać. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn dochodu i stawki procentowej.

Stawki odliczenia są następujące:

 • 20% dochodu - dla dochodów nieprzekraczających 1 mln zł,
 • 15% nadwyżki ponad 1 mln zł - dla dochodów powyżej 1 mln zł do 1,5 mln zł,
 • 10% nadwyżki ponad 1,5 mln zł - dla dochodów powyżej 1,5 mln zł do 2 mln zł.

Przykładowo, przy dochodzie w wysokości 1,2 mln zł odliczenie będzie wynosić:

 • 20% z 1 mln zł, czyli 200 000 zł,
 • 15% z 200 000 zł (ponad 1 mln zł), czyli 30 000 zł,
 • razem 230 000 zł.

Narzędzia księgowe i kalkulatory online ułatwiają automatyczne wyliczenie CIT 9.

Czytaj więcej:Podatek CIT: Jak znaleźć ulgi i zapłacić mniej?

Na czym polega odliczenie CIT 9 od podatku?

Podstawową zasadą działania ulgi CIT 9 jest to, że stanowi ona odliczenie od podatku należnego, a nie od dochodu. Oznacza to, że najpierw należy obliczyć podatek CIT według standardowych zasad, od podstawy opodatkowania, czyli dochodu. Następnie od tak obliczonego CIT odejmuje się kwotę ulgi.

Przykład:

 • dochód firmy: 1,6 mln zł
 • podatek według stawki CIT (19%): 304 000 zł
 • iloczyn 20% z 1 mln zł: 200 000 zł (pierwszy próg ulgi)
 • iloczyn 15% z 600 000 zł: 90 000 zł (drugi próg ulgi)
 • razem kwota ulgi CIT 9: 290 000 zł
 • podatek należny po odliczeniu: 304 000 zł - 290 000 zł = 14 000 zł

Dzięki CIT 9 firma zapłaci więc tylko 14 000 zł podatku zamiast 304 000 zł. To znacząca oszczędność dla przedsiębiorcy.

Kiedy warto skorzystać z CIT 9 w firmie?

CIT 9: Dla kogo jest i jak może zmniejszyć podatki w 2019?

CIT 9 najlepiej wykorzystać, gdy mamy niski dochód i niezbyt wysoki podatek należny. Wówczas odliczenie faktycznie istotnie obniży CIT do zapłaty. Jeśli natomiast podatek należny i tak jest na niewielkim poziomie, ulga niewiele pomoże. Z kolei przy wysokich dochodach i tak nie zastosujemy CIT 9, bo przekroczylibyśmy limit 2 mln zł.

Przykładowo, gdy dochód wynosi:

 • 300 000 zł, a CIT należny 57 000 zł - ulga niewiele da,
 • 1,5 mln zł, a CIT 285 000 zł - ulga obniży podatek o ponad 200 000 zł,
 • 2,5 mln zł - nie zastosujemy ulgi, gdyż przekroczony limit.

Warto więc dobrze przeanalizować opłacalność CIT 9 w konkretnej sytuacji firmy.

Jakie warunki trzeba spełnić by odliczyć CIT 9?

Aby skorzystać z odliczenia CIT 9, podatnik musi spełnić kilka warunków formalnych:

 • złożyć deklarację CIT-8 wraz z załącznikiem CIT/8S,
 • nie mieć zaległości we wpłatach podatków,
 • terminowo regulować składki ZUS,
 • prowadzić księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów,
 • zatrudniać co najmniej 3 pracowników (przeliczeniowo),
 • nie korzystać z innych ulg podatkowych wyłączających CIT 9.

Niespełnienie tych warunków uniemożliwi uzyskanie ulgi. Należy więc pamiętać o nich wnioskując o CIT 9.

Gdzie i jak złożyć wniosek o CIT 9?

Wniosek o CIT 9 składa się razem z rocznym zeznaniem podatkowym CIT-8. Termin na złożenie CIT-8 upływa z końcem 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (większość firm kończy rok 31 grudnia, stąd termin 31 marca).

Wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego, w którym firma rozlicza CIT. Można to zrobić:

 • osobiście w urzędzie skarbowym,
 • wysłać pocztą tradycyjną,
 • przez e-deklaracje (system e-Deklaracje).

Do formularza CIT-8 dołącza się załącznik CIT/8S, w którym wykazuje się obliczenia związane z CIT 9. Pozwoli to urzędowi zweryfikować prawidłowość przysługującej kwoty ulgi.

Podsumowanie

CIT 9 dla kogo to pytanie, które sobie zadają mali przedsiębiorcy. Odpowiedź brzmi - dla firm osiągających niewielkie dochody, do 2 mln zł rocznie. Ulga CIT 9 pozwala takim podatnikom zmniejszyć podatek należny. Im niższy dochód, tym wyższe możliwe odliczenie. Warunkiem jest m.in. terminowe rozliczanie się z podatków i ZUS. Wniosek o CIT 9 składa się razem z roczną deklaracją CIT-8. Ulga 9 cit w 2019 roku może być zatem skutecznym sposobem na obniżenie obciążeń podatkowych dla małych firm.

CIT 9 dla kogo to pytanie, na które w tym tekście starano się odpowiedzieć możliwe jak najpełniej. Wyjaśnione zostały kryteria podmiotowe i dochodowe ulgi. Przedstawiono też praktyczne przykłady jej zastosowania. Podsumowując, artykuł pokazuje, że dla kogo 9 cit w 2019 roku może być realnym wsparciem dla małego biznesu. I jak tę ulgę wykorzystać w sposób optymalny.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły