Zwroty podatkowe w Słupsku: Co warto wiedzieć?

Zwroty podatkowe w Słupsku: Co warto wiedzieć?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj13.02.2024 | 7 min.

Urzad skarbowy Słupsk zwroty podatku to temat, który interesuje wielu mieszkańców naszego miasta. W artykule tym dowiesz się, jak ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku, gdzie złożyć wniosek, jakie dokumenty są potrzebne i ile zwykle trwa procedura. Przedstawimy krok po kroku co zrobić, aby szybko i sprawnie odzyskać swoje pieniądze od urzędu skarbowego.

Kluczowe wnioski:
 • Nadpłatę warto zgłosić jak najszybciej, by szybciej odzyskać pieniądze.
 • Komplet dokumentów przyspiesza procedurę zwrotu podatku.
 • Wniosek należy złożyć osobiście lub pocztą do US.
 • Zwrot następuje w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku.
 • Można domagać się odsetek, jeśli zwrot nastąpi po terminie.

Jak odzyskać nadpłatę podatku w Słupsku

Nadpłata podatkowa to sytuacja, kiedy podatnik wpłacił do urzędu skarbowego więcej pieniędzy, niż wynikałoby to z jego zobowiązania podatkowego. Może to wynikać np. z błędnego wyliczenia podatku przez samego podatnika lub pomyłki urzędników. Niezależnie od przyczyny, urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić różnicę.

W Słupsku organem właściwym do rozpatrywania wniosków o zwrot nadpłaconego podatku jest Pierwszy Urząd Skarbowy przy ul. Sienkiewicza 20. Aby odzyskać pieniądze, należy złożyć stosowny wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wysokość nadpłaty.

Krok 1: Zebranie dokumentów

Najważniejsze są oczywiście te dokumenty, które jednoznacznie wskazują, że doszło do nadpłaty oraz pozwalają ustalić jej dokładną wysokość. Mogą to być np. deklaracje podatkowe, decyzje wymiarowe, czy rozliczenia z urzędem skarbowym za poprzednie lata.

Dodatkowo przydatne będą dane identyfikacyjne wnioskodawcy (PESEL, NIP), dokumenty stwierdzające tożsamość oraz informacje o rachunku bankowym, na który ma trafić ewentualny zwrot.

Krok 2: Złożenie wniosku o zwrot

Kolejny krok, to przygotowanie i złożenie do urzędu skarbowego w Słupsku wniosku o zwrot nadpłaconego podatku na odpowiednim druku. We wniosku należy podać swoje dane, wskazać podatek i okres, którego dotyczy nadpłata oraz dołączyć kopie dokumentów potwierdzających.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną. Składając osobiście przyspieszymy nieco procedurę. Pamiętajmy też o zachowaniu kopii wniosku oraz dowodu złożenia dla własnej dokumentacji.

Kiedy można ubiegać się o zwrot podatku w Słupsku

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, wniosek o zwrot nadpłaty można złożyć w każdym czasie - nie ma żadnego terminu przedawnienia. W praktyce jednak im szybciej od momentu powstania nadpłaty złożymy stosowny wniosek, tym lepiej dla nas samych.

Po pierwsze zmniejszamy ryzyko zagubienia niezbędnych dokumentów lub potwierdzeń wpłat z odległej przeszłości. Po drugie unikamy sytuacji, gdy z upływem czasu trudniej będzie ustalić przyczyny i okoliczności powstania nadpłaty. Im “świeższa” sprawa, tym łatwiej będzie nam to wykazać i szybciej uzyskać zwrot pieniędzy od fiskusa.

Termin 3 lub 5 lat

Urząd Skarbowy w Słupsku może jednak odmówić zwrotu podatku wpłaconego dłużej niż 5 lat wstecz licząc od końca roku, w którym złożono wniosek. Wyjątkiem są tutaj nadpłaty w podatku od nieruchomości, gdzie termin ten skraca się do 3 lat.

Najlepiej więc wnioskować o zwrot nadpłaty jak najszybciej po jej powstaniu, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji lub odmowy ze strony urzędu skarbowego.

Czytaj więcej:Jak długo czeka się na zwrot podatku: Szczegółowe informacje

Gdzie złożyć wniosek o zwrot nadpłaty w Słupsku

Jak już wspomnieliśmy, w Słupsku wnioski o zwrot nadpłaconego podatku przyjmuje Pierwszy Urząd Skarbowy przy ulicy Sienkiewicza 20. Można tam złożyć wniosek osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną.

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 20
76-200 Słupsk
Telefon: 59 840 17 00

Alternatywą jest złożenie wniosku drogą elektroniczną przez platformę ePUAP lub portal podatki.gov.pl. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które mają konto na jednym z tych portali i podpis elektroniczny.

Składając wniosek, pamiętajmy o oznaczeniu go sygnaturą sprawy zawierającą kod 1440. Usprawni to rejestrację i przekazanie wniosku do właściwego merytorycznie wydziału urzędu skarbowego.

Jakie dokumenty potrzebne do zwrotu podatku

Zwroty podatkowe w Słupsku: Co warto wiedzieć?

Aby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku od urzędu skarbowego w Słupsku, należy przedstawić wszelkie możliwe dowody, które potwierdzą zarówno sam fakt nadpłaty, jak i jej wysokość. Najważniejsze z nich, to:

 • deklaracje i zeznania podatkowe wraz z potwierdzeniem złożenia we właściwym urzędzie skarbowym;
 • decyzje wymiarowe lub inne rozstrzygnięcia organów podatkowych ustalające wysokość zobowiązania podatkowego;
 • dowody zapłaty podatków: polecenia przelewów, wyciągi bankowe, dowody wpłaty gotówkowej itp.

Oprócz tego przydadzą się wszelkie inne dokumenty pośrednio wskazujące na powstanie nadpłaty: korespondencja z urzędem skarbowym, notatki służbowe, umowy cywilnoprawne. Im więcej dowodów przedstawimy, tym mocniej umocujemy swoje roszczenie o zwrot.

PESEL, NIP i konto bankowe

Oprócz wymienionych wyżej dokumentów niezbędne będą także nasze dane identyfikacyjne, takie jak PESEL, NIP oraz numer rachunku bankowego. Służą one właściwemu zidentyfikowaniu wnioskodawcy oraz przekazaniu ewentualnego zwrotu podatku na nasze konto.

Ile czeka się na decyzję urzędu skarbowego

Urząd skarbowy w Słupsku ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku o zwrot podatku i wydanie stosownej decyzji uwzględniającej zwrot lub odmowę. Termin liczy się od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

W praktyce postępowanie trwa zazwyczaj ok. 1-2 miesięcy. Jeśli jednak podczas weryfikacji wniosku okaże się, że potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty od podatnika, urząd wzywa do ich uzupełnienia, co wydłuża całą procedurę.

Dlatego tak ważne jest, aby już na samym początku przedstawić komplet niezbędnych dowodów – przyspieszy to wydanie pozytywnej decyzji o zwrocie.

Czy można ją przyspieszyć?

Jeśli zależy nam na jak najszybszym rozpatrzeniu sprawy, możemy wystąpić do Dyrektora urzędu skarbowego w Słupsku z wnioskiem o pilne załatwienie wniosku o zwrot podatku. Powinniśmy w nim wykazać szczególne okoliczności przemawiające za przyśpieszeniem postępowania.

Jak można przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku

O czasie oczekiwania na zwrot podatku decyduje przede wszystkim terminowość i kompletność dostarczonej przez nas dokumentacji. Im szybciej dostarczymy niezbędne potwierdzenia, tym szybciej urząd skarbowy w Słupsku zakończy postępowanie.

Ponadto bardzo ważna jest właściwa argumentacja we wniosku i umiejętne powołanie się na stosowne przepisy prawa podatkowego. Można rozważyć skorzystanie z usług doświadczonego doradcy podatkowego lub radcy prawnego, który pomoże profesjonalnie uzasadnić wniosek o zwrot.

Kolejnym sposobem przyspieszenia procedury jest wspomniany już wcześniej wniosek o pilne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor izby administracji skarbowej może nadać taki priorytet, jeśli wykażemy wyjątkowe, nadzwyczajne okoliczności uzasadniające szybkie tempo postępowania o zwrot nadpłaty.

Podsumowanie

Nadpłata podatkowa to sytuacja, w której wpłaciliśmy do urzędu skarbowego więcej pieniędzy niż wynikało z należnego podatku. Wówczas przysługuje nam zwrot różnicy. W Słupsku jest nim Pierwszy Urząd Skarbowy, do którego należy złożyć kompletny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość nadpłaty.

Im szybciej złożymy wniosek o zwrot nadpłaconego podatku, tym większe prawdopodobieństwo jego pozytywnego rozpatrzenia. Dodatkowo przyspieszy to całą procedurę i pozwoli wcześniej odzyskać pieniądze od urzędu skarbowego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Kiedy oczekiwać zwrotu podatku: Kluczowe terminy
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły