Zwroty podatkowe w Płońsku: Kiedy i jak?

Zwroty podatkowe w Płońsku: Kiedy i jak?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj18.02.2024 | 6 min.

Urząd skarbowy Płońsk jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o zwrot nadpłaconego podatku złożonych przez mieszkańców Płońska i okolic. Wielu podatników zastanawia się, kiedy i jak ubiegać się o zwrot nadpłaty podatkowej, aby szybko odzyskać pieniądze. Ten artykuł wyjaśnia zasady i procedury dotyczące zwrotów podatkowych w Płońsku - kiedy przysługuje zwrot, jak prawidłowo wypełnić wniosek oraz jakie dokumenty dołączyć.

Kluczowe wnioski:
 • Zwrot nadpłaconego podatku można otrzymać, gdy zapłaciliśmy więcej niż wynikało to z zeznania podatkowego.
 • Wniosek RKO-PIT składa się elektronicznie przez e-deklaracje lub w formie papierowej w urzędzie.
 • Do wniosku należy dołączyć kopię zeznania podatkowego i inne dokumenty potwierdzające nadpłatę.
 • Wnioski są rozpatrywane w ciągu 3 miesięcy, a pieniądze otrzymamy na konto lub przekazem pocztowym.
 • Należy sprawdzać status zwrotu w e-Urzędzie Skarbowym lub kontaktując się z urzędnikiem.

Zwroty podatkowe w Urzędzie skarbowym Płońsk

Urząd skarbowy w Płońsku jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) składanych przez mieszkańców Płońska i okolicznych miejscowości. Co roku tysiące podatników składa wnioski o zwrot nadpłaty podatkowej licząc na szybki zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego.

Wielu podatników nie wie jednak, kiedy i na jakich zasadach można ubiegać się o zwrot podatku w Płońsku. Nie zawsze też wiedzą jak prawidłowo wypełnić wniosek oraz jakie załączyć dokumenty, aby ich sprawa została rozpatrzona pozytywnie. Poniższy artykuł szczegółowo wyjaśnia, kiedy i jak można ubiegać się o zwrot podatku w Urzędzie Skarbowym w Płońsku.

Kiedy przysługuje zwrot nadpłaconego podatku

Zwrot nadpłaconego podatku przysługuje w sytuacji, gdy podatnik zapłacił wyższy podatek niż wynikało to z jego rocznego zeznania podatkowego PIT. Najczęstsze przypadki, w których można ubiegać się o zwrot nadpłaty w płońskim urzędzie skarbowym to:

 • Podatnik płacił zaliczki na podatek, ale ostatecznie w zeznaniu rocznym wyszła nadpłata (bo np. podatnik ponosił dodatkowe koszty uzyskania przychodu czy korzystał z ulg podatkowych).
 • Pracodawca pobrał wyższe zaliczki na podatek niż należało.
 • Podatnik dokonał wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, ale ostatecznie wpłacił za dużo.

W takich sytuacjach, po złożeniu zeznania rocznego, w którym wychodzi nadpłata podatku, można złożyć wniosek do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty podatkowej

Wniosek o zwrot nadpłaconego podatku od osób fizycznych (PIT) składa się na urzędowym formularzu RKO-PIT. Podatnicy z Płońska i okolic mogą złożyć taki wniosek na dwa sposoby:

 1. Elektronicznie przez system e-Deklaracje (wymagany podpis elektroniczny)
 2. W formie papierowej, osobiście lub pocztą tradycyjną do urzędu skarbowego w Płońsku
Forma wniosku o zwrot Zalety
Elektroniczna Szybka, wygodna, bez wychodzenia z domu
Papierowa Dla osób bez podpisu elektronicznego

Niezależnie od wybranej formy, podatnik musi prawidłowo wypełnić formularz RKO-PIT wpisując swoje dane osobowe, rok podatkowy którego dotyczy wniosek oraz kwotę wnioskowanej nadpłaty do zwrotu. Bardzo ważne jest też wskazanie rachunku bankowego, na który ma trafić zwrot pieniędzy.

Terminy rozpatrywania wniosków zwrotowych w Płońsku

Urząd skarbowy w Płońsku ma ustawowo określone terminy, w jakich musi rozpatrzeć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku:

 • 3 miesiące od daty złożenia wniosku przy rozliczeniach rocznych PIT
 • 3 miesiące od terminu złożenia zeznania rocznego przy wnioskach składanych przed tym terminem

Jeśli urząd skarbowy w Płońsku nie rozpatrzy wniosku o zwrot podatku w ustawowym terminie, naliczane są odsetki od nadpłaty podatkowej. Dlatego urząd skarbowy stara się z reguły zamknąć sprawę przed upływem 3 miesięcy, aby uniknąć konieczności wypłaty odsetek.

Wymagane dokumenty do zwrotu podatku

Do wniosku RKO-PIT o zwrot nadpłaty podatkowej należy koniecznie dołączyć kopię zeznania podatkowego (PIT), z którego wynika nadpłata. W przypadku rozliczenia przez płoński urząd skarbowy nie trzeba załączać PIT, bo urząd i tak go posiada.

Dodatkowo w niektórych przypadkach należy dołączać inne załączniki jak np.:

 • Dokumenty potwierdzające nadpłatę (np. PIT-11 od pracodawcy)
 • Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik
 • Dokumenty potwierdzające prawo do ulg (np. Karta Dużej Rodziny)

Prawidłowe załączenie dokumentów do wniosku o zwrot podatku w Płońsku znacznie przyspiesza jego rozpatrzenie przez urząd skarbowy.

Możliwe problemy przy ubieganiu się o zwrot podatku

Najczęstsze problemy, z jakimi spotykają się podatnicy starający się o zwrot nadpłaty podatkowej w Płońsku to:

 1. Błędy formalne w złożonym wniosku RKO-PIT (brak podpisu, niewłaściwe wpisanie kwoty do zwrotu)
 2. Niedołączenie wymaganych załączników (zeznania PIT lub innych dokumentów)
 3. Zaniechanie aktualizacji numeru konta bankowego do zwrotu

Warto więc dokładnie sprawdzić wypełniony wniosek przed jego złożeniem w urzędzie skarbowym Płońsk. Od tego zależy szybkość otrzymania zwrotu pieniędzy z nadpłaconego podatku.

Nawet drobny błąd formalny może opóźnić zwrot nadpłaty podatkowej z urzędu skarbowego w Płońsku o kilka tygodni.

Podsumowując, zwrot nadpłaconego podatku z płońskiego urzędu skarbowego jest możliwy po złożeniu kompletnego i poprawnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Kluczowe jest prawidłowe wykazanie kwoty nadpłaty (wynikającej z zeznania podatkowego PIT) oraz wskazanie aktualnego numeru rachunku bankowego do przekazania zwrotu.

Czytaj więcej:Konta bankowe urzędu skarbowego w Bytowie: Jakie są numery?

Podsumowanie

Zwroty podatkowe w Płońsku: Kiedy i jak?

Artykuł wyjaśnia zasady ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Płońsku. Dowiadujemy się z niego, że zwrot podatku można otrzymać po złożeniu wniosku RKO-PIT, gdy z zeznania rocznego PIT wynika, że zapłaciliśmy wyższy podatek niż należało.

Urząd skarbowy w Płońsku ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę zwrotu podatku. Aby przyspieszyć tę procedurę, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, zwłaszcza kopią zeznania PIT wykazującego nadpłatę.

Najczęstsze pytania

O zwrot podatku można ubiegać się po złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, z którego wynika, że zapłaciliśmy wyższy podatek dochodowy niż wskazywało zeznanie.

Podstawowym dokumentem jest kopia zeznania podatkowego PIT z widoczną nadpłatą podatku. Czasem trzeba też dołączyć inne załączniki jak PIT-11, dokumenty potwierdzające prawo do ulg podatkowych itp.

Urząd skarbowy ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę pieniędzy z tytułu zwrotu podatku. Jeśli tego nie zrobi, nalicza odsetki od nadpłaty. Zazwyczaj jednak starają się zamknąć sprawę przed upływem 3 miesięcy.

Status wniosku o zwrot nadpłaty podatkowej można sprawdzić w systemie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl po zalogowaniu się profilem zaufanym lub e-dowodem. Można też zadzwonić do urzędu skarbowego w Płońsku i zapytać urzędnika.

Tak, wniosek RKO-PIT można złożyć online za pośrednictwem platformy e-Deklaracje. Wymagany jest wtedy podpis elektroniczny np. profil zaufany lub e-dowód.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Kiedy oczekiwać zwrotu podatku: Kluczowe terminy
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły