Urząd Skarbowy w Wołominie: Jakie usługi oferuje?

Urząd Skarbowy w Wołominie: Jakie usługi oferuje?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj20.02.2024 | 5 min.

Urząd skarbowy Wołomin to instytucja publiczna odpowiedzialna za obsługę podatników z terenu powiatu wołomińskiego. W urzędzie można załatwić szereg spraw związanych z podatkami, uzyskać pomoc oraz informacje dotyczące rozliczeń. W artykule przybliżamy, jakie konkretnie usługi oferuje urząd skarbowy w Wołominie.

Kluczowe wnioski:

 • W urzędzie skarbowym w Wołominie można zarejestrować działalność gospodarczą, uzyskać NIP oraz złożyć zeznania podatkowe.
 • Pracownicy urzędu udzielają informacji na temat rozliczenia PIT, CIT oraz innych podatków i opłat lokalnych.
 • W urzędzie skarbowym płaci się podatki, opłaca zaległości podatkowe i składa deklaracje.
 • Można tu również złożyć wniosek o ulgę lub umorzenie zaległości podatkowych.
 • Urząd zajmuje się także obsługą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Jak uzyskać numer NIP?

Numer NIP jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonywania rozliczeń podatkowych. Można go uzyskać osobiście w urzędzie skarbowym w Wołominie.

Aby otrzymać NIP, należy złożyć wniosek NIP-1 lub NIP-1/A (w przypadku spółki cywilnej). Formularze są dostępne w urzędzie lub na stronie Ministerstwa Finansów. Do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

Pracownik urzędu sprawdzi poprawność wypełnienia formularza i przyzna numer NIP. Jest on wydawany bezpłatnie, na wniosek powinien od razu otrzymać potwierdzenie nadania NIP.

Numer NIP można również uzyskać drogą elektroniczną, składając wniosek przez portal podatkowy. Usługa ta jednak dostępna jest wyłącznie dla podmiotów posiadających profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Jak szybko otrzymać NIP?

Numer NIP jest nadawany niezwłocznie, od ręki podczas wizyty w urzędzie skarbowym. Cała procedura przyznania NIP trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut.

Wniosek elektroniczny o nadanie NIP jest rozpatrywany w ciągu 7 dni od złożenia. W tym czasie podmiot powinien otrzymać postanowienie o nadaniu numeru drogą elektroniczną.

Gdzie załatwić sprawy CIT lub PIT?

Urząd skarbowy w Wołominie zajmuje się kompleksową obsługą podatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podmiotów gospodarczych (CIT).

W urzędzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad rozliczania podatków dochodowych, zasad opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, ulg i odliczeń podatkowych.

Pracownicy służą pomocą przy wypełnianiu deklaracji podatkowych, zarówno PIT-36 i PIT-37, jak i formularzy dla podmiotów (CIT-8).

Gdzie złożyć zeznanie podatkowe?

Zeznania PIT składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rozliczają PIT w urzędzie właściwym dla siedziby firmy.

Deklaracje CIT podmioty gospodarcze składają we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym, według adresu siedziby spółki.

Zeznania można złożyć papierowo lub elektronicznie przez system e-Deklaracje. Terminy ich składania upływają zazwyczaj w kwietniu lub maju danego roku.

Czytaj więcej:Urzędy Skarbowe w Łodzi: Jak znaleźć odpowiedni urząd?

W jaki sposób dokonać rejestracji działalności gospodarczej?

Rejestracja działalności gospodarczej odbywa się w urzędzie skarbowym w Wołominie. Konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Formularz NIP-2 - zgłoszenie identyfikacyjne / aktualizacyjne
 • Dowód osobisty i potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Cały proces rejestracji trwa zwykle od 1 do 3 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przedsiębiorca otrzymuje potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON. Jest to formalne potwierdzenie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Ile kosztuje rejestracja działalności gospodarczej?

Opłata za dokonanie wpisu do CEIDG wynosi 100 zł. Dodatkowo pobierana jest opłata skarbowa za wydanie potwierdzenia nadania NIP w wysokości 50 zł oraz za wydanie decyzji w sprawie nadania REGON - także 50 zł.

Łączny koszt rejestracji firmy wynosi więc 200 zł. Opłaty wnosi się na miejscu w urzędzie skarbowym lub przelewem na indywidualne konto skarbowe.

Gdzie składać deklaracje i zeznania podatkowe?

Urząd Skarbowy w Wołominie: Jakie usługi oferuje?

Wszystkie deklaracje i zeznania podatkowe, takie jak VAT-7, PIT czy CIT, należy składać w urzędzie skarbowym w Wołominie. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Osobiście - przynosząc wypełniony formularz do urzędu
 • Elektronicznie - wysyłając deklarację przez system e-Deklaracje

Druga opcja wymaga posiadania profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Najważniejsze terminy składania deklaracji w urzędzie skarbowym:

Deklaracja Termin
CIT-8 Do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
PIT-36, PIT-37 Do końca kwietnia po roku podatkowym
VAT-7 Do 25 dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym

Deklaracje złożone po terminie obarczone są dodatkową opłatą prolongacyjną.

Jak załatwić podatek od nieruchomości?

Urząd skarbowy w Wołominie zajmuje się również obsługą zobowiązań podatkowych związanych z nieruchomościami i gruntami.

W urzędzie można:

 • Złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (formularz DN-1)
 • Uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości
 • Zapytać o wysokość podatku od posiadanych gruntów, budynków, budowli
 • Wystąpić o ulgę z tytułu podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są indywidualnie dla każdej gminy przez radę gminy. Standardowo opodatkowaniu podlegają m.in. grunty, budynki mieszkalne, lokale użytkowe.

Podatek od nieruchomości płaci się w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w danym roku. Terminy płatności przypadają zwykle w marcu, maju, wrześniu i listopadzie.

Gdzie zapłacić podatek lub zaległości?

Wszelkie zobowiązania podatkowe można regulować bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego w Wołominie. Płatności przyjmowane są gotówką lub kartą płatniczą.

Opłacenie podatków jest możliwe także przelewem bankowym na indywidualny rachunek podatkowy (numer NIP) podatnika. W tytule przelewu należy wskazać rodzaj opłacanego podatku i okres rozliczeniowy.

Zaległości podatkowe również uiszcza się przelewem lub osobiście w kasie urzędu. Jeśli dług nie zostanie spłacony w terminie, urząd skarbowy ma prawo do wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zajęcia majątku podatnika.

W urzędzie skarbowym w Wołominie można także złożyć wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty lub umorzenie odsetek za zwłokę. Dotyczy to jedynie szczególnych, uzasadnionych przypadków.

Podsumowanie

Urząd skarbowy w Wołominie pełni kluczową rolę w obsłudze podatników z terenu powiatu wołomińskiego. Można w nim zarejestrować działalność gospodarczą, uzyskać NIP i REGON, złożyć deklaracje PIT, CIT i VAT. Urząd udziela również niezbędnych informacji dotyczących rozliczeń podatkowych osób fizycznych i prawnych.

W urzędzie skarbowym w Wołominie załatwia się sprawy związane z podatkami dochodowymi, podatkiem od nieruchomości, a także reguluje bieżące zobowiązania podatkowe. To tutaj w sposób kompleksowy prowadzona jest obsługa podatkowa mieszkańców i przedsiębiorców z terenu powiatu.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Kiedy oczekiwać zwrotu podatku: Kluczowe terminy
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły