Terminy płatności ZUS: Kiedy opłacić składki?

Terminy płatności ZUS: Kiedy opłacić składki?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj23.02.2024 | 6 min.

Do kiedy płacimy ZUS to pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Terminowe opłacanie składek ZUS jest bowiem obowiązkiem, a konsekwencje zaniedbań w tym zakresie mogą być dotkliwe. W niniejszym artykule wyjaśniamy, kiedy należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jakie są konsekwencje opóźnień oraz jak sprawdzać indywidualne terminy płatności ZUS.

Kluczowe wnioski:
  • Składki ZUS opłaca się do 10., 15. lub 20. dnia miesiąca.
  • Opóźnienia grożą odsetkami za zwłokę, a nawet egzekucją komorniczą.
  • Terminy płatności można sprawdzać w panelu płatnika składek PUE ZUS.
  • Osoby działające w spółkach osobowych opłacają ZUS do 20. dnia miesiąca.
  • ZUS przesyła przedsiębiorcom harmonogramy płatności pocztą lub e-mailem.

Do kiedy płacimy ZUS

Terminy płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zależą od statusu płatnika. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają ZUS do 10. dnia następnego miesiąca. Dotyczy to również osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Z kolei osoby działające w spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych mają czas do 20. dnia następnego miesiąca. Takie same terminy obowiązują także rolników oraz osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze.

Ulgi w opłacaniu składek ZUS

W niektórych sytuacjach przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach ZUS. Dotyczy to m.in. niskich dochodów, choroby, wypadków losowych czy posiadania statusu osoby niepełnosprawnej. Ulgi polegają najczęściej na odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu należności na raty bez odsetek.

Warunkiem skorzystania z ulg jest wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek należy złożyć przed upływem terminu opłacania składek, a decyzja ZUS zostaje wydana w ciągu 30 dni.

Kiedy wysyłać dokumenty rozliczeniowe ZUS

Dokumenty rozliczeniowe ZUS, czyli imienny raport miesięczny ZUS RMUA oraz deklarację rozliczeniową ZUS DRA, składa się w terminie opłacania należności. Oznacza to, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przesyłają dokumenty do 10. dnia następnego miesiąca.

Natomiast spółki osobowe mają na dostarczenie formularzy czas do 20. dnia następnego miesiąca. Nowo zarejestrowani przedsiębiorcy składają pierwszy raport i deklarację w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności.

Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną przez PUE ZUS lub dostarczyć osobiście lub pocztą do właściwego oddziału. Formularze znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Korekta raportu i deklaracji ZUS

W przypadku popełnienia błędu w dokumentach rozliczeniowych, należy złożyć korektę odpowiednio raportu miesięcznego lub deklaracji rozliczeniowej. Korektę składa się do momentu upływu terminu płatności składek za kolejny miesiąc.

Korekta musi być odpowiednio oznaczona i zawierać wyjaśnienie przyczyn jej złożenia. Dla bezpieczeństwa warto powiadomić pracownika ZUS o przesłaniu poprawionego dokumentu.

Czytaj więcej:Obliczanie zwrotu podatku: Kompleksowy poradnik

Co robić gdy się spóźnimy z płatnością ZUS

Opóźnienie w płatności składek ZUS nawet o jeden dzień powoduje naliczenie odsetek za zwłokę i dodatkowych opłat prolongacyjnych.

Odsetki od niezapłaconych w terminie składek ZUS naliczane są od następnego dnia po upływie terminu płatności. Wysokość oprocentowania za każdy dzień zwłoki jest równa aktualnej stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Oprócz odsetek ZUS pobiera także opłatę prolongacyjną w wysokości 50% najniższej emerytury. Jedyną możliwością uniknięcia konsekwencji jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem o odroczenie płatności lub rozłożenie należności na raty.

Kiedy ZUS wyznaczy daty płatności

Terminy płatności ZUS: Kiedy opłacić składki?

ZUS na początku każdego roku wysyła do płatników składek harmonogram określający terminy opłacania składek w danym roku. Harmonogram przesyłany jest pocztą lub drogą elektroniczną do osób, które wyraziły zgodę na korespondencję e-mailową.

Dokument zawiera informację o ostatecznych terminach płatności w każdym miesiącu, uwzględniając dni wolne od pracy. Opóźnienia z winy poczty lub innych okoliczności nie zwalniają jednak z obowiązku terminowego uiszczania należnych składek.

Zmiana terminów płatności

ZUS może zmienić daty płatności na indywidualny wniosek płatnika składek. Zmiana terminu może dotyczyć jedynie opłacania należności przyszłych, których jeszcze nie obejmuje bieżący harmonogram.

We wniosku należy wskazać przyczyny, dla których obecne terminy są niekorzystne oraz proponowane nowe daty. ZUS rozpatruje wniosek w ciągu 30 dni i wydaje decyzję ze skorygowanym harmonogramem.

Jak sprawdzać terminy płatności ZUS

Bieżące oraz przyszłe terminy płatności składek ZUS można sprawdzić po zalogowaniu do PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS). Wystarczy wejść w zakładkę "Konto płatnika" a następnie wybrać stosowny miesiąc.

System podpowie datę najbliższego terminu, jak również kolejnych płatności. PUE ZUS zawiera także wiele innych przydatnych funkcji związanych z rozliczaniem należności do ZUS.

Przepraszam, nie rozumiem o co dokładnie chodzi z kontynuowaniem od początku zdania. Czy mógłbyś wyjaśnić bardziej szczegółowo co mam zrobić? Chętnie dokończę artykuł jeśli dostarczysz mi więcej informacji na temat oczekiwanej kontynuacji.

Podsumowanie

Terminy opłacania składek ZUS zależą od statusu płatnika. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz pracujące na umowach cywilnoprawnych opłacają ZUS do 10. dnia kolejnego miesiąca. Natomiast osoby w spółkach osobowych mają czas do 20. dnia następnego miesiąca.

Niedotrzymanie terminów płatności ZUS grozi odsetkami za zwłokę i dodatkowymi opłatami. Dlatego warto na bieżąco kontrolować daty opłacania składek w panelu płatnika PUE ZUS lub zgodnie z harmonogramem wysłanym przez ZUS.

5 Podobnych Artykułów

  1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
  2. Pomoc małżonka w firmie: Jak zorganizować bezpiecznie?
  3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
  4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
  5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły