Terminy płatności podatku od najmu: Kiedy należy zapłacić?

Terminy płatności podatku od najmu: Kiedy należy zapłacić?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj22.02.2024 | 8 min.

Do kiedy płaci się podatek od najmu to jedno z kluczowych pytań dla właścicieli nieruchomości oddanych w najem. Terminy płatności zależą od tego, czy wynajmujemy lokal prywatnie, czy prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie najmu. W niniejszym artykule wyjaśniamy, kiedy trzeba rozliczyć się z fiskusem z podatku od przychodów z najmu i jakie są konsekwencje nieterminowej płatności.

Kluczowe wnioski:
 • Osoby fizyczne płacą podatek od najmu w zeznaniu PIT składanym do końca kwietnia.
 • Firmy rozliczają podatek od najmu w deklaracji CIT-2 do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego.
 • Za nieterminową płatność podatku od najmu grożą odsetki i kary finansowe.
 • Można rozliczyć stratę z najmu i odliczyć wydatki, co zmniejsza podatek do zapłaty.
 • Warto skorzystać z pomocy księgowego przy rozliczaniu podatku od najmu.

Kiedy należy zapłacić podatek od najmu

Podatek od najmu to danina, którą muszą uiścić osoby fizyczne oraz firmy czerpiące przychody z wynajmowania nieruchomości. Właściciele mieszkań na wynajem, domów, lokali użytkowych czy gruntów oddanych w dzierżawę mają obowiązek odprowadzić podatek zgodnie z obowiązującymi terminami.

Najważniejsza zasada jest taka, że osoby fizyczne rozliczają podatek od najmu w ramach zeznania PIT składanego za dany rok do 30 kwietnia następnego roku. Natomiast firmy wynajmujące nieruchomości, które rozliczają się na zasadach ogólnych, płacą podatek w ramach comiesięcznych zaliczek na podatek CIT i deklaracji CIT-2 składanej do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego.

Rozliczenie straty z najmu

Warto wiedzieć, że przy okazji rozliczania podatku od przychodów z najmu można rozliczyć również ewentualną stratę. Stratę ze źródła przychodów z najmu odniesioną w roku podatkowym można odliczyć od dochodów z tego samego źródła przychodów w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Co istotne, jeśli mamy dochody z najmu domu lub mieszkania to możemy odliczyć szereg wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości, które obniżą kwotę opodatkowania. Warto więc zachować rachunki i faktury. Najważniejsze koszty do odliczenia to m.in. opłaty czynszowe, wydatki na remonty czy materiały, podatek od nieruchomości, prowizja pośrednika.

Data płatności podatku od najmu mieszkania

Osoby fizyczne wynajmujące mieszkanie na zasadach prywatnych (bez działalności gospodarczej) rozliczają podatek od przychodów z najmu raz do roku w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT. Dotyczy to zarówno najmu na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, termin złożenia zeznania PIT za dany rok mija 30 kwietnia następnego roku. Dla rozliczenia za 2022 rok jest to 30 kwietnia 2023 r. W tym terminie trzeba rozliczyć wszystkie przychody z najmu mieszkania lub domu uzyskane od stycznia do grudnia i zapłacić należny podatek w wysokości 19% po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu na poziomie 50% (lub wyższych rzeczywistych).

Podatek pobierany jest w wysokości 19% podstawy opodatkowania (otrzymane przychody minus 50% koszty uzyskania przychodów lub wyższe koszty rzeczywiste)

Warto przygotować się do rozliczenia podatku od najmu na początku roku i systematycznie gromadzić potrzebne dokumenty dotyczące przychodów i kosztów. Można też skorzystać z pomocy księgowego, co ułatwi terminowe rozliczenie PIT i uniknięcie ewentualnych błędów skutkujących koniecznością dopłaty podatku z odsetkami.

Czytaj więcej:Zwrot podatku na konto: Procedura krok po kroku

Płatność podatku od najmu od osób fizycznych

Podatnicy będący osobami fizycznymi nie muszą wpłacać zaliczek na podatek od dochodów z najmu w ciągu roku. całość daniny za dany rok podatkowy odprowadza się jednorazowo w zeznaniu PIT w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

Jeśli rozliczenie PIT wskazuje nadpłatę podatku (np. z powodu wysokich kosztów remontów i utrzymania nieruchomości), to urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku od najmu na konto bankowe podatnika lub przekazanie go na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

 • Podatek od najmu osoby fizyczne płacą w ramach rocznego PIT
 • Nie ma comiesięcznych zaliczek na podatek od najmu od osób fizycznych

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób prawnych (spółek) prowadzących działalność w zakresie najmu nieruchomości, które płacą zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc lub kwartał wraz z podatkiem CIT.

Płatność podatku od najmu od osób prawnych

Terminy płatności podatku od najmu: Kiedy należy zapłacić?

Firmy wynajmujące mieszkania, biura, lokale handlowe, grunty rolne mają obowiązek co miesiąc lub kwartał odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Wysokość comiesięcznej zaliczki wynosi 1/12 kwoty podatku należnego za poprzedni rok. Termin płatności miesięcznych zaliczek upływa 20 dnia kolejnego miesiąca.

Natomiast ostateczne rozliczenie podatku od działalności z zakresu najmu następuje w rocznej deklaracji CIT-2, którą firmy muszą złożyć do urzędu skarbowego do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego. Na przykład przedsiębiorstwo rozliczające się według roku kalendarzowego powinno złożyć CIT-2 do 31 marca następnego roku.

Zaliczki na CIT od najmu do 20 dnia kolejnego miesiąca
Roczna deklaracja CIT-2 do końca Q1 następnego roku

W przypadku rozliczenia CIT za dany rok wykazującego nadpłatę, urząd skarbowy ma 45 dni na jej zwrot. Z kolei zaniżenie zaliczek na podatek w ciągu roku w stosunku do kwoty należnej w CIT-2 skutkuje koniecznością dopłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od następnego dnia po upływie terminu płatności CIT-2.

Zapłata podatku od najmu w deklaracji PIT

Osoby fizyczne bez działalności gospodarczej rozliczają całość dochodów i podatku z tytułu najmu w ramach rocznego zeznania PIT składanego do 30 kwietnia za poprzedni rok. W praktyce wygląda to tak, że:

 1. Do 25 lutego następnego roku podatnik otrzymuje PIT-11 od najemców, którzy w poprzednim roku wypłacali mu czynsz.
 2. Do 31 stycznia podatnik powinien otrzymać informację PIT-8C o wysokości przychodów z najmu od firm pośredniczących które pomagały w wynajęciu lokalu
 3. Do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie PIT-36 albo PIT-28 i rozliczyć wszystkie przychody/koszty z całego poprzedniego roku, obliczyć należny podatek i w razie potrzeby dopłacić różnicę

Podatek od najmu pobierany jest w wysokości 19% podstawy opodatkowania, czyli przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania w wysokości 50% (lub wyższe koszty rzeczywiste).

Ulga podatkowa na internet

Osoby rozliczające przychody z najmu w PIT mają prawo skorzystać z ulgi podatkowej na internet, dzięki której mogą odliczyć sobie do 760 zł za wydatki na abonament internetowy związany z najmem nieruchomości. Ulgę tę stosuje się w ramach składanego zeznania podatkowego PIT.

Zapłata podatku od najmu a zwrot podatku

Zdarzają się sytuacje, gdy rozliczenie roczne całości przychodów i kosztów związanych z najmem w zeznaniu PIT lub CIT wskazuje, że podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku. Może tak być gdy np. w ciągu roku poniesiono wysokie, udokumentowane koszty remontu, które spowodowały powstanie straty podatkowej.

Wówczas po złożeniu zeznania rocznego urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku. Pieniądze trafiają na rachunek bankowy podatnika wskazany w zeznaniu lub zostają zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Zwrot nadpłaconego podatku nie zwalnia jednak z konieczności rozliczenia kolejnych przychodów z najmu. Nawet jeśli wcześniej mieliśmy stratę to po odliczeniu jej od dochodów z najmu przez 5 lat trzeba nadal terminowo rozliczać się z fiskusem z bieżących dochodów.

Istotny jest też fakt, że zaniżenie zaliczek na podatek od najmu w trakcie roku w stosunku do kwoty wynikającej z rozliczenia rocznego CIT-2 lub PIT skutkuje koniecznością dopłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od terminu płatności rocznej deklaracji podatkowej.

Podsumowanie

Podatek od najmu to ważny obowiązek, który ciąży na właścicielach nieruchomości oddanych w najem. Tekst wyjaśnia do kiedy płaci się podatek od najmu przypadku osób fizycznych i firm rozliczających najem w ramach PIT i CIT. Podpowiadamy również co zrobić gdyby najemca przestał płacić czynsz i nie widać szans na odzyskanie pieniędzy – wtedy można rozliczyć stratę z najmu, co zmniejszy podatek do zapłaty.

Terminowe rozliczanie podatku od najmu to podstawa, bo zaniedbania skutkują karnymi odsetkami. Natomiast w sytuacji nadpłaty, urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot nadwyżki na nasze konto.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Pomoc małżonka w firmie: Jak zorganizować bezpiecznie?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły