Procedura zwrotu VAT: Jakie są terminy i warunki?

Procedura zwrotu VAT: Jakie są terminy i warunki?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj18.02.2024 | 6 min.

VAT ZZ kiedy można ubiegać się o zwrot podatku VAT dla podatników zagranicznych? Procedura ta dotyczy przedsiębiorców niemających siedziby w Polsce, ale dokonujących tu zakupów towarów i usług w ramach działalności gospodarczej. W artykule wyjaśniam szczegółowo jakie są terminy i warunki ubiegania się o VAT ZZ. Dowiesz się kto może się starać o ten zwrot, jakie trzeba spełnić wymagania formalne i w jakim czasie urząd skarbowy powinien zwrócić nadwyżkę wpłaconego wcześniej podatku VAT.

Kluczowe wnioski:
 • Zwrot VAT ZZ przysługuje zarejestrowanym podatnikom z krajów UE.
 • Wniosek o VAT ZZ składa się do urzędu skarbowego raz do roku.
 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów i faktur.
 • Termin zwrotu VAT to 6 miesięcy od złożenia poprawnych dokumentów.
 • Można też złożyć wniosek o VAT ZZ przez portal PUESC.

Kiedy można ubiegać się o VAT ZZ

O zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych, potocznie zwany VAT ZZ, mogą się ubiegać przedsiębiorcy i osoby prawne, które spełniają określone warunki. Przede wszystkim chodzi o to, żeby były zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni w kraju, z którego pochodzą. Ważne też, aby w kraju tym istniały przepisy umożliwiające polskim podatnikom ubieganie się o podobny zwrot.

Warunki te są spełnione w większości państw Unii Europejskiej, gdzie obowiązują ujednolicone przepisy dotyczące VAT. Zwrot VAT ZZ przysługuje jednak również podmiotom spoza UE, o ile zawarto ze z ich krajem pochodzenia odpowiednią umowę w sprawie wzajemnego dochodzenia roszczeń podatkowych.

Zwrot VAT ZZ dla podmiotów z UE

W przypadku przedsiębiorców i osób prawnych z państw członkowskich UE, możliwość ubiegania się o VAT ZZ wynika z postanowień unijnej Dyrektywy 2008/9/WE. Określa ona ujednolicone dla całej Wspólnoty zasady dotyczące zwrotu tego podatku.

Dyrektywa ta daje podmiotom zagranicznym prawo do odzyskania polskiego VAT zapłaconego przy nabyciu na terytorium Polski towarów i usług, jeśli zostały one wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych w kraju siedziby wnioskodawcy.

Jakie są terminy zwrotu VAT ZZ

Aby otrzymać zwrot VAT, podmiot zagraniczny musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami we właściwym urzędzie skarbowym. Termin na złożenie tego wniosku określa polskie prawo - może to zrobić tylko raz w roku, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

Przykładowo, jeśli chcemy ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w 2022 r., wniosek trzeba złożyć do 30 września 2023 r. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dany rok podatkowy kończy się wcześniej niż 31 grudnia - wtedy termin 30 września jest liczony od końca tego okresu rozliczeniowego.

Termin realizacji zwrotu VAT ZZ

Zwrot nadpłaconego VAT powinien nastąpić maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku wraz z kompletem załączników. Jeśli urząd skarbowy wezwie do uzupełnienia braków lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, termin jest liczony od momentu dostarczenia poprawnych lub dodatkowych dokumentów.

Czytaj więcej:Dopłaty do kapitału zakładowego w spółce z o.o.: Przewodnik

Jakie dokumenty potrzebne do VAT ZZ

Aby otrzymać VAT ZZ, wraz z wnioskiem konieczne jest przedłożenie szeregu dokumentów potwierdzających nabycie w Polsce towarów i usług, które zostały wykorzystane do działalności opodatkowanej w kraju siedziby firmy. Są to przede wszystkim:

 • faktury VAT lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem
 • dowody zapłaty za towary i usługi

Oprócz tego należy dostarczyć dokumenty uprawniające do otrzymania zwrotu VAT w kraju siedziby oraz potwierdzające, że firma zajmuje się tam wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Kto może ubiegać się o VAT ZZ

Procedura zwrotu VAT: Jakie są terminy i warunki?

Zgodnie z przepisami, o zwrot VAT w Polsce mogą ubiegać się:

 • osoby prawne niemające siedziby działalności gospodarczej na terytorium UE
 • osoby fizyczne nieposiadające stałego miejsca zamieszkania w UE
 • podmioty posiadające zarówno siedzibę działalności, jak i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium UE

Wspólnym mianownikiem jest to, że muszą być zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni w swoim kraju i wykorzystywać zakupione w Polsce towary/usługi do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT w miejscu siedziby.

Co zrobić gdy VAT ZZ nie przysługuje

Zdarzają się sytuacje, gdy mimo spełnienia formalnych warunków, urząd skarbowy wydaje decyzję odmowną w sprawie zwrotu VAT. W praktyce dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy:

 • podmiot zagraniczny nie jest zarejestrowany jako VAT czynny we własnym kraju
 • nabyte w Polsce towary/usługi nie zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych VAT
 • nie zostały przedstawione wszystkie wymagane faktury i dokumenty

W takiej sytuacji przysługuje odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej w terminie 14 dni. Można też złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Jak sprawdzić status zwrotu VAT ZZ

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą na bieżąco monitorować status rozpatrywania wniosku i zwrotu VAT ZZ. Służy do tego specjalna platforma Ministerstwa Finansów - Portal Podatkowy. Aby to zrobić, trzeba się zalogować do portalu lub założyć konto i uzyskać dostęp z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Portal Podatkowy www.puesc.gov.pl
Zakładka Strefa podatnika → Podatek od towarów i usług → Zwrot VAT → Zwrot podatku podmiotom zagranicznym

Po zalogowaniu podmiot zagraniczny uzyskuje dostęp do informacji na temat etapu, na którym znajduje się jego sprawa dotycząca wniosku i zwrotu VAT.

Podsumowanie

Artykuł omawia zasady i terminy ubiegania się przez zagraniczne podmioty o zwrot VAT zapłaconego w Polsce, potocznie zwany VAT ZZ. Wyjaśnia kto i kiedy może się starać o ten zwrot, jakie trzeba spełnić warunki formalne, jakie dokumenty dołączyć do wniosku oraz w jakim czasie urząd skarbowy powinien zwrócić wpłacony wcześniej podatek.

Przedstawia też możliwości odwołania, gdy mimo spełnienia wymogów zwrot VAT ZZ zostanie odrzucony. Podpowiada również, jak sprawdzać na bieżąco status rozpatrywania wniosku o VAT ZZ dzięki portalowi podatkowemu Ministerstwa Finansów.

Najczęstsze pytania

O zwrot VAT w Polsce mogą się ubiegać zagraniczne osoby prawne, osoby fizyczne oraz podmioty nieposiadające stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE. Muszą jednak być zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT w swoim kraju.

Wniosek o VAT ZZ można składać tylko raz w roku, do 30 września po zakończeniu roku podatkowego. Urząd skarbowy ma 6 miesięcy na zwrot VAT od poprawnego złożenia wniosku.

Do wniosku o VAT ZZ należy załączyć przede wszystkim faktury i dowody zapłaty dokumentujące zakup towarów i usług w Polsce. Konieczne są też dokumenty potwierdzające rejestrację jako czynny podatnik VAT.

Status wniosku o VAT ZZ można sprawdzać po zalogowaniu na Portal Podatkowy PUESC. Zawiera on informacje o etapie procedowania wniosku przez urząd skarbowy.

W przypadku decyzji odmownej ws. VAT ZZ przysługuje odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej lub skarga do sądu administracyjnego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Kiedy oczekiwać zwrotu podatku: Kluczowe terminy
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły