Podatek od darowizny spadku: Jakie są zasady?

Podatek od darowizny spadku: Jakie są zasady?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj13.02.2024 | 6 min.

Darowizna spadku przed upływem 5 lat od otrzymania jest zwolniona z podatku, jednak po tym czasie trzeba odprowadzić stosowne daniny. W artykule wyjaśniamy, jakie są aktualne przepisy dotyczące opodatkowania darowizn i spadków, jakie ulgi przysługują oraz jak rozliczyć się z fiskusem.

Kluczowe wnioski:
  • Darowizny i spadki otrzymane od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku
  • Można skorzystać z ulg i odliczeń przy opodatkowaniu darowizn i spadków
  • Podatek od darowizny spadku należy uiścić w ciągu 14 dni
  • Kwoty wolne od podatku zależą od stopnia pokrewieństwa
  • Nieruchomości w spadku opodatkowane są inaczej niż pieniądze lub ruchomości

Darowizna spadku a podatek po 5 latach

Darowizny i spadki otrzymane od najbliższej rodziny, czyli małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki) czy wstępnych (rodzice, dziadkowie) są zwolnione z podatku, jeśli nastąpi to przed upływem 5 lat od momentu nabycia własności. Oznacza to, że jeśli sprzedamy nieruchomość odziedziczoną w spadku w ciągu 5 lat, nie musimy płacić podatku od spadków i darowizn.

Jednak w przypadku osób spoza najbliższej rodziny, na przykład rodzeństwa czy ciotki, takiego zwolnienia z azylu 5-letniego nie ma. Trzeba więc w ciągu 6 miesięcy zgłosić nabycie własności w urzędzie skarbowym i zapłacić podatek według obowiązujących stawek.

Ulgi przy 5-letnim zwolnieniu z podatku

Co ważne, jeśli darowizna lub spadek zostały objęte azylem 5-letnim, czyli zwolnieniem z podatku, to i tak można skorzystać z szeregu ulg i odliczeń przewidzianych w polskim prawie podatkowym. Obejmują one m.in. wysokość kwoty wolnej od podatku czy zwolnienia i ulgi dla osób niepełnosprawnych. Dlatego warto zgłosić taką darowiznę czy spadek do urzędu skarbowego, aby zabezpieczyć swoje roszczenia na wypadek przyszłej sprzedaży majątku po 5 latach.

Ulgi podatkowe przy darowiźnie spadku

Ustawodawca przewidział szereg zwolnień i ulg podatkowych przy opodatkowaniu darowizn i spadków. Istnieją one po to, by odciążyć podatników i uwzględnić ich sytuację materialną oraz osobistą.

Podstawową ulgą podatkową jest kwota wolna od podatku. Wynosi ona aż 9637 zł w przypadku nabycia własności od małżonka lub zstępnych. Dużo niższa kwota obowiązuje przy spadkach od innych krewnych - tylko 7276 zł. Pomniejsza ona wartość spadku, od której naliczany jest podatek.

Kolejna ulga to możliwość rozłożenia zapłaty podatku na raty lub odroczenie terminu płatności. Dotyczy to szczególnie dużych i wartościowych spadków obejmujących nieruchomości czy firmy.

Specjalne zwolnienia i ulgi

Dodatkowe odliczenia przysługują osobom z niepełnosprawnościami, zarówno spadkobiercom, jak i spadkodawcom. Ulgi te polegają na podniesieniu kwoty wolnej od podatku oraz możliwości pomniejszenia wartości spadku. Dzięki temu realne obciążenie podatkowe jest znacząco niższe.

Czytaj więcej:Art 6 ustawy o podatkach: Jak uniknąć opłat z art 4a?

Zwolnienia z podatku od darowizny spadku

Ustawodawca przewidział pewne sytuacje, w których zarówno darowizny, jak i spadki są zwolnione z podatku. Dotyczy to przede wszystkim członków najbliższej rodziny - małżonków oraz krewnych w linii prostej. Zwolnienie obejmuje również drobne darowizny o charakterze zwyczajowym, których wartość nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

Ponadto nie płaci się podatku od refundacji wydatków poniesionych na leczenie, rehabilitację czy opiekę medyczną osoby niepełnosprawnej. Analogiczna sytuacja dotyczy zwrotu kosztów edukacji osób z niepełnosprawnościami.

Zwolnione z podatku są też odszkodowania oraz zadośćuczynienia przyznane przez sądy. Dotyczy to na przykład spraw frankowych, gdzie banki wypłacają rekompensaty swoim kredytobiorcom.

Darowizna spadku dla osób najbliższych

Podatek od darowizny spadku: Jakie są zasady?

Jak już wspomnieliśmy, prawo przewiduje szerokie zwolnienia z podatku przy darowiznach i spadkach otrzymanych od członków najbliższej rodziny. Dotyczy to zarówno małżonków, jak i krewnych w linii prostej, czyli zstępnych i wstępnych - dzieci, wnuków, rodziców i dziadków.

W ich przypadku kwota wolna od podatku jest bardzo wysoka i wynosi aż 9637 zł. Dodatkowo przysługuje też 5-letni azyl podatkowy na sprzedaż majątku bez konieczności płacenia podatku. Dzięki temu darowizny i spadki w rodzinie pozostają zwolnione z fiskalnych obciążeń.

Korzyści dla rodziny

Ustawowe preferencje podatkowe sprawiają, że najkorzystniej przekazywać majątek w ramach najbliższej rodziny. Pozwala to zaoszczędzić znaczne kwoty i zminimalizować obciążenia fiskalne. Dlatego planując przekazanie darowizny lub dobrowolny podział spadku, warto rozważyć członków rodziny jako beneficjentów.

Darowizna spadku a zwrot podatku

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku od darowizn i spadków. Dotyczy to na przykład błędów w deklaracji podatkowej, niewłaściwego zastosowania stawek i kwot wolnych lub zmienionego orzeczenia sądu o nabyciu spadku.

W takich przypadkach można złożyć korektę deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Trzeba jednak pamiętać, że jest na to tylko 5 lat od końca roku podatkowego. Warto też zachować wszelkie dowody wpłat i nabycia spadku na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

Zwrot nienależnie pobranego podatku

Zdarza się, że urząd skarbowy źle wylicza wysokość należnego podatku od spadków i darowizn i dochodzi do nadpłaty. W takiej sytuacji również przysługuje zwrot nienależnie pobranej kwoty wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia zapłaty.

Darowizna spadku z nieruchomości podatki

Szczególne zasady opodatkowania obowiązują w przypadku darowizn i spadków, których przedmiotem są nieruchomości. Ich wartość określa się na podstawie osobnej wyceny i specjalnych stawek podatkowych.

Podstawa opodatkowania w zł Podatek wynosi
do 10 000 3% minus kwota wolna
od 10 001 do 20 000 300 zł + 5% nadwyżki ponad 10 000 zł
od 20 001 800 zł + 7% nadwyżki ponad 20 000 zł

Jak widać, im większa wartość spadku z nieruchomości, tym wyższy procent podatku. Należy jednak pamiętać o 5-letnim terminie na sprzedaż nieruchomości bez konieczności zapłaty podatku w przypadku nabycia od najbliższych.

Podsumowując, przepisy dotyczące opodatkowania darowizn i spadków są skomplikowane. Jednak dzięki licznym ulgom i zwolnieniom, obciążenia podatkowe dla rodzin są niewielkie. Pozwala to zachować majątek w rękach najbliższych.

Podsumowanie

Darowizny i spadki otrzymane od najbliższych są zwolnione z podatku, jeśli zostaną otrzymane w okresie 5 lat. Oznacza to, że jeśli sprzedamy nieruchomość odziedziczoną w spadku w ciągu 5 lat, nie musimy płacić podatku. Jest to duża korzyść dla rodzin.

Mimo zwolnień z azylu 5-letniego, i tak można skorzystać z szeregu ulg i odliczeń podatkowych przy spadkach i darowiznach. Dlatego opłaca się zgłosić nabycie spadku do urzędu skarbowego. Pozwoli to zabezpieczyć nasze roszczenia na wypadek przyszłej sprzedaży majątku.

Najczęstsze pytania

Nie, darowizny od najbliższej rodziny, czyli małżonka, rodziców, dzieci, wnuków, są zwolnione z podatku. Jedyny wyjątek to sprzedaż majątku po 5 latach od otrzymania darowizny.

Termin płatności podatku od spadków to 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Warto jednak skorzystać z możliwości rozłożenia płatności na raty.

W przypadku spadków i darowizn dla dzieci kwota wolna wynosi aż 9637 zł. Pomniejsza ona wartość przekazywanego majątku, od którego naliczany jest podatek.

Nie, wypłacone przez banki odszkodowania i zadośćuczynienia, np. w ramach ugód frankowych, są zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku przy spadkach i darowiznach przeznaczonych na rehabilitację i opiekę medyczną.

5 Podobnych Artykułów

  1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
  2. Pomoc małżonka w firmie: Jak zorganizować bezpiecznie?
  3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
  4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
  5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły