Podatek od darowizny nieruchomości: Jak uniknąć opłat?

Podatek od darowizny nieruchomości: Jak uniknąć opłat?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj13.02.2024 | 6 min.

Darowizna nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak istnieją sposoby, aby uniknąć tej opłaty lub ją zminimalizować. W artykule omówimy zasady opodatkowania darowizny nieruchomości, wyjaśnimy kiedy przysługują zwolnienia z podatku i jak obliczyć wartość darowizny. Przedstawimy również praktyczne wskazówki, jak zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego oraz jakie grożą konsekwencje za niezapłacenie należnego podatku.

Kluczowe wnioski:
 • Darowizna nieruchomości może być zwolniona z podatku, jeśli darczyńca i obdarowany są bliskimi krewnymi.
 • Podstawą do wyliczenia podatku jest wartość rynkowa nieruchomości pomniejszona o kwoty zwolnień.
 • Podatek płaci się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania obdarowanego.
 • Nieopłacenie podatku w terminie skutkuje sankcjami finansowymi.
 • Warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby zminimalizować podatek.

Darowizna nieruchomości przed upływem 5 lat

Darowizna nieruchomości dokonana przed upływem 5 lat od daty jej nabycia przez darczyńcę może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest to podatek płacony od nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na inną osobę. Obowiązek podatkowy w takim przypadku wynika z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wysokość podatku od darowizny nieruchomości przed upływem 5 lat wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości. Jest to zatem znaczący wydatek, którego w wielu przypadkach można uniknąć lub który można zminimalizować. W dalszej części artykułu wyjaśnimy, kiedy przysługują zwolnienia z podatku od darowizny nieruchomości oraz jak obliczyć podstawę opodatkowania.

Zwolnienia z podatku od darowizny nieruchomości

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje szereg zwolnień podmiotowych i przedmiotowych w podatku od darowizny. Oznacza to, że w wielu przypadkach darowizna nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia może być zwolniona z podatku.

Zwolnieniu z podatku od darowizny podlega przeniesienie własności nieruchomości, jeżeli obdarowanym jest małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha darczyńcy. Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie nabycia własności nieruchomości w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Z podatku od darowizny zwolnione są również nieruchomości lub prawa majątkowe przekazane: na cele szkolnictwa wyższego, nauki, oświaty, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultu religijnego oraz na cele działalności charytatywno-opiekuńczej.

Jak obliczyć wartość darowizny nieruchomości?

Aby obliczyć wysokość podatku od darowizny nieruchomości przed upływem 5 lat, należy w pierwszej kolejności ustalić wartość rynkową przedmiotu darowizny. W przypadku nieruchomości jest to jej wartość rynkowa w dniu złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przez organ podatkowy lub w dniu zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Wartość rynkową nieruchomości można ustalić na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Koszt takiego operatu wynosi zazwyczaj od kilkuset do kilku tysięcy złotych w zależności od województwa i lokalizacji nieruchomości. Im wyższa wartość nieruchomości, tym wyższy podatek od jej darowizny.

Stawki podatku od darowizny nieruchomości

Stawki podatku od darowizny nieruchomości przed upływem 5 lat są progresywne i wynoszą:

 • 3% wartości nieruchomości - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa)
 • 7% wartości nieruchomości - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie, synowe)
 • 12% wartości nieruchomości - w pozostałych przypadkach

Podatek oblicza się od wartości nieruchomości przed upływem 5 lat po odliczeniu kwoty wolnej od podatku. W 2023 r. wynosi ona 10 434 zł przy nabyciu przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej oraz 7276 zł przy nabyciu przez osobę z II grupy podatkowej.

Zgłoszenie darowizny nieruchomości do urzędu skarbowego

Nabywca własności nieruchomości z tytułu darowizny ma obowiązek zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Wraz ze zgłoszeniem nabycia własności nieruchomości należy złożyć deklarację o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 oraz uiścić należny podatek. Jeśli darowana nieruchomość korzysta ze zwolnienia z podatku, w deklaracji należy powołać się na odpowiedni przepis ustawy.

Sankcje za niezapłacenie podatku od darowizny

Nieopłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu darowizny nieruchomości przed upływem 5 lat lub niezgłoszenie umowy darowizny nieruchomości do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy wiąże się z konsekwencjami finansowymi.

Urząd skarbowy może nałożyć dodatkową opłatę od zaległości podatkowych w wysokości 30% niezapłaconego podatku. Ponadto naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

Zatajenie przed organami podatkowymi obowiązku podatkowego z tytułu darowizny nieruchomości stanowi przestępstwo skarbowe. Grozi za nie kara grzywny do 720 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Dlatego warto skonsultować się z doradcą podatkowym i upewnić, że darowizna nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia zostanie prawidłowo rozliczona z fiskusem. Pozwoli to uniknąć dotkliwych sankcji finansowych za naruszenie przepisów podatkowych.

Podsumowanie

Darowizna nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia przez darczyńcę może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku w wysokości 2% wartości rynkowej. Jednak w wielu przypadkach przysługują zwolnienia z podatku od darowizny nieruchomości, np. dla najbliższej rodziny. Należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia umowy darowizny do urzędu skarbowego, aby uniknąć dotkliwych sankcji finansowych.

Przekazując nieruchomość przed upływem 5 lat od zakupu, warto skonsultować się z doradcą podatkowym. Pomoże on zminimalizować podatek lub uzyskać zwolnienie z opodatkowania darowizny nieruchomości. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze i uniknąć problemów z organami skarbowymi.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Pomoc małżonka w firmie: Jak zorganizować bezpiecznie?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły