Podatek od darowizny działki: Kiedy należy go zapłacić?

Podatek od darowizny działki: Kiedy należy go zapłacić?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj23.02.2024 | 5 min.

Darowizna działki podatek jest zagadnieniem interesującym wielu Polaków, którzy planują przekazanie lub otrzymanie w darowiźnie nieruchomości gruntowej. W artykule wyjaśnimy kiedy trzeba zapłacić podatek od takiej darowizny, kto i kiedy powinien złożyć zeznanie podatkowe, jakie są zwolnienia i stawki tego podatku oraz terminy płatności.

Kluczowe wnioski:
 • Podatek od darowizny działki trzeba zapłacić w ciągu 14 dni od jej otrzymania
 • Zwolnieni z podatku są małżonkowie, zstępni, wstępni czy rodzeństwo
 • Stawka podatku zależy od stopnia pokrewieństwa i wynosi 3% lub 7%
 • Zeznanie podatkowe składa się w ciągu miesiąca od dokonania darowizny
 • Nieopłacenie podatku w terminie skutkuje koniecznością zapłaty odsetek

Darowizna działki a obowiązek podatkowy

Darowizna działki jest popularnym sposobem przekazania nieruchomości gruntowej bliskim osobom - członkom rodziny lub znajomym. Wiele osób zastanawia się jednak, czy wiąże się to z koniecznością zapłaty podatku i jakie obowiązki podatkowe powstają po stronie obdarowanego.

Zgodnie z przepisami, co do zasady, darowizna działki podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Istnieją jednak liczne zwolnienia w tym zakresie. Ponadto kwota podatku oraz termin jego zapłaty zależą od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.

Zwolnienia z podatku

W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy w ogóle powstaje obowiązek podatkowy. Zapłaty podatku nie ma w przypadku darowizny działki dokonanej na rzecz:

 • małżonka - bez ograniczeń kwotowych;
 • zstępnych, np. dzieci, wnuków - do kwoty darowizna działki podatek 9 637 zł;
 • wstępnych, np. rodziców, dziadków - do kwoty 7 276 zł;
 • rodzeństwa, ojczyma, macochy - do kwoty 7 276 zł.

Powyższe zwolnienia dotyczą łącznej wartości darowizn od tej samej osoby w okresie 5 lat.

Kiedy zapłacić podatek od darowizny działki?

Jeżeli darowizna działki nie mieści się w zwolnieniu od podatku, obdarowany musi go odprowadzić do urzędu skarbowego. Termin zapłaty podatku od darowizny działki wynosi 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dniem tym jest dzień złożenia notarialnego oświadczenia o przyjęciu darowizny.

Przykładowo, jeśli akt notarialny podpisano 10 stycznia 2023 r., to podatek trzeba uiścić do 24 stycznia 2023 r. Po tym terminie od zaległości podatkowych naliczane są odsetki.

Sposób płatności

Podatek od darowizny działki wpłaca się na konto właściwego urzędu skarbowego. W tytule przelewu należy wskazać rodzaj zobowiązania - "podatek od spadków i darowizn" oraz imię i nazwisko osoby, która darowiznę otrzymała.

Czytaj więcej:Proces i czas oczekiwania na zwrot z podatku: Co musisz wiedzieć?

Stawki podatku od darowizny nieruchomości

Wysokość podatku od darowizny działki zależy od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa między darczyńcą a obdarowanym. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje dwie podstawowe stawki podatku:

3% - dla małżonków
7% - dla pozostałych osób

Stawka 3% obowiązuje również przy darowiźnie dokonywanej przez rodzeństwo lub zstępnych, np. syna, córkę. Wyższa, 7% stawka ma zastosowanie m.in. przy darowiźnie dla osób niespokrewnionych.

Sposób wyliczenia podatku

Aby obliczyć wysokość należnego podatku od darowizny działki, wartość rynkową działki netto należy pomnożyć przez odpowiednią stawkę procentową. Przykładowo, przy darowiźnie działki wartej 300 000 zł netto na rzecz siostry, podatek wyniesie 300 000 zł x 3% = 9 000 zł.

Terminy płatności podatku od darowizny działki

Podatek od darowizny działki: Kiedy należy go zapłacić?

Jak już wspomniano, podstawowy termin płatności podatku od darowizny działki wynosi 14 dni od daty złożenia aktu notarialnego o przyjęciu darowizny. W pewnych sytuacjach termin ten jednak ulega wydłużeniu.

Gdy podatnik nie mógł zapłacić podatku w terminie 14 dni z powodu siły wyższej, bądź z powodu alongacji terminu płatności przez naczelnika urzędu skarbowego, musi to uczynić w ciągu 14 dni po ustaniu tych przeszkód. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Należy pamiętać, że przekroczenie terminu płatności podatku od darowizny działki oznacza konieczność uiszczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Kto i kiedy powinien złożyć zeznanie podatkowe

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego SD-Z2 dotyczy osoby, która darowizna działki podatek otrzymała darowiznę działki opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn. Zeznanie to składa się w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania darowizny u notariusza.

Złożenie zeznania SD-Z2 jest także konieczne przy darowiźnie działki zwolnionej z podatku - służy ono udokumentowaniu zwolnienia. Nie trzeba natomiast składać tego zeznania ani płacić podatku w przypadku darowizny pieniężnej do wysokości 4 902 zł w okresie 5 lat od tej samej osoby.

Zeznanie o nabyciu w drodze darowizny składa się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby urzędzie skarbowym. Można to zrobić osobiście lub online przez e-Deklaracje. Do zeznania SD-Z2 nie trzeba dołączać żadnych załączników - wystarczy sam druk.

Podsumowanie

Darowizna działki to popularny sposób przeniesienia własności nieruchomości gruntowej. Należy jednak pamiętać o związanych z tym obowiązkach podatkowych. Z opodatkowania zwolnieni są m.in. małżonkowie, dzieci, wnuki czy rodzice. Jeśli darowizna działki podlega opodatkowaniu, należy w ciągu 14 dni od aktu notarialnego zapłacić podatek w wysokości 3% lub 7%. Konieczne jest również złożenie zeznania podatkowego w ciągu miesiąca od otrzymania darowizny.

Przekroczenie terminu płatności podatku od darowizny działki wiąże się z naliczeniem odsetek od zaległości. Należy zatem pamiętać o terminowym wywiązaniu się z obowiązków podatkowych, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Pomoc małżonka w firmie: Jak zorganizować bezpiecznie?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły