Płatność podatku z PIT: Kiedy i jak zapłacić?

Płatność podatku z PIT: Kiedy i jak zapłacić?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj24.02.2024 | 7 min.

Do kiedy zapłacić podatek z pit to jedno z kluczowych pytań, z jakimi muszą zmierzyć się podatnicy po zakończeniu roku podatkowego. Terminy płatności bywają różne w zależności od sposobu rozliczenia, a ich niedotrzymanie może się wiązać z dotkliwymi konsekwencjami. W artykule wyjaśnimy, kiedy najpóźniej trzeba uiścić należności podatkowe wynikające z zeznania PIT, a także w jaki sposób można tego dokonać, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Kluczowe wnioski:
 • Termin płatności podatku z PIT zależy od formy rozliczenia - indywidualnego lub z małżonkiem.
 • Możliwe jest rozłożenie płatności podatku na raty lub ubieganie się o odroczenie terminu.
 • Najpopularniejsze metody płatności to przelew bankowy i płatność w urzędzie skarbowym.
 • Nieterminowe uregulowanie należności podatkowych skutkuje naliczeniem odsetek karnych.
 • W przypadku nadpłaty podatku, urząd skarbowy jest zobowiązany do jej zwrotu w ciągu 3 miesięcy.

Kiedy dokładnie należy wpłacić podatek z PIT

Terminy płatności podatków wynikających z rozliczenia rocznego PIT bywają różne w zależności od tego, w jaki sposób podatnik się rozlicza. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą skorzystać z jednego z trzech wariantów:

 • indywidualne rozliczenie PIT-37
 • wspólne rozliczenie z małżonkiem w PIT-37
 • rozliczenie na zasadach opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym PIT-28

W pierwszym przypadku, czyli przy samodzielnym rozliczeniu PIT-37, ostateczny termin wpłaty należnego podatku to 30 kwietnia. Dotyczy to zarówno osób zobowiązanych do dopłaty w wyniku wypełnienia zeznania rocznego, jak i tych, które mogą liczyć na zwrot nadpłaconego podatku.

Termin przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy podatnicy decydują się na wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem. Wówczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czas na zapłatę podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego wydłuża się o jeden miesiąc, do 30 maja.

Z kolei podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego, powinni pamiętać o tym, że w ich przypadku termin płatności podatku wynikającego z PIT-28 upływa 20 stycznia następnego roku.

Gdzie i jakimi metodami można zapłacić podatek

Płatność podatku z PIT może zostać zrealizowana na kilka sposobów, co daje podatnikom pewną elastyczność. Oczywiście najpopularniejszą metodą jest przelew bankowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Warto jednak pamiętać o tym, aby w tytule przelewu bezwzględnie wpisać swój PESEL, a w przypadku przelewu na rzecz małżonka – jego PESEL. Pozwoli to urzędowi na prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

Metoda płatności podatku z PIT Zalety Wady
Przelew bankowy - wygodna forma płatności - opóźnienia w księgowaniu przez urząd
Osobiste wpłacenie gotówki lub kartą w urzędzie - szybkie zaksięgowanie płatności - konieczność wizyty w urzędzie

Drugą opcją jest osobiste udanie się do urzędu skarbowego i uiszczenie podatku gotówką lub kartą płatniczą. Takie rozwiązanie gwarantuje błyskawiczne zaksięgowanie wpłaty, natomiast jego minusem jest konieczność poświęcenia czasu na dotarcie do urzędu.

Czytaj więcej:Terminy zwrotów podatku w Polsce: Kiedy oczekiwać przelewu?

Co grozi za nieterminowe uiszczenie podatku z PIT

Ustawodawca przewidział sankcje za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. W przypadku płatności podatku z PIT po ustalonym terminie, urząd skarbowy nalicza podatnikowi odsetki za zwłokę. Ich stawka wynosi 8% w skali roku. Innymi słowy – im dłużej zwlekamy z uregulowaniem należności, tym wyższe będą kwoty odsetek.

Należy pamiętać, że odsetki kapitalizują się na koniec każdego roku podatkowego, a więc z każdym miesiącem zwłoki ich łączna kwota rośnie wykładniczo.

Co więcej, zaniedbania w kwestii terminowości płatności mogą skutkować również dodatkowymi konsekwencjami, jak np. wszczęcie postępowania egzekucyjnego należności wraz z naliczaniem dodatkowych opłat. Dlatego lepiej unikać zwlekania z płatnościami i regulować je możliwie szybko po złożeniu rocznego rozliczenia podatkowego.

Kary za celowe zaniżanie podatku do zapłaty

Osobną kwestią jest świadome, celowe zaniżanie podatku do zapłaty w rocznym zeznaniu podatkowym. Tego typu oszustwa są traktowane szczególnie surowo. Jeśli urząd skarbowy je wykryje, podatnikowi grożą:

 • wysokie kary finansowe – nawet do 720 stawek dziennych,
 • konieczność uiszczenia zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę,
 • wpisanie do rejestru dłużników skarbowych.

Kiedy podatnik może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku

Płatność podatku z PIT: Kiedy i jak zapłacić?

Nadpłata podatku dochodowego ma miejsce wtedy, gdy zapłacone w ciągu roku zaliczki na podatek są wyższe niż kwota wynikająca z rozliczenia rocznego. Wówczas urząd skarbowy zwraca podatnikowi nadwyżkę w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego PIT.

Jednak w praktyce termin ten często ulega wydłużeniu, ponieważ urzędy skarbowe mają dość dużą swobodę przy prowadzeniu czynności sprawdzających i weryfikacji zeznań podatkowych.

Jak przyspieszyć zwrot nadpłaconego PIT

Na szybszy zwrot nadpłaty podatkowej możemy liczyć, gdy:

 • złożymy zeznanie PIT elektronicznie przez e-Deklaracje,
 • wybierzemy zeznanie PIT z automatycznym uruchomieniem zwrotu,
 • podamy numer rachunku bankowego do przelewu zwrotu.

Spełnienie tych warunków pozwala skrócić formalności i proces weryfikacji ze strony urzędu.

Jak uniknąć konieczności dopłaty podatku po złożeniu PIT

Choć rozliczenie roczne PIT może przynieść miłą niespodziankę w postaci zwrotu nadpłaconego podatku, to częściej jest ono równoznaczne z koniecznością dopłaty zaległości podatkowej. Jak zatem uniknąć takiej nieprzyjemnej niespodzianki?

Kluczowe znaczenie ma tu właściwe planowanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, tak aby ich łączna roczna suma zawyżała nieco rzeczywiste zobowiązanie podatkowe. Pozwala to zabezpieczyć się na wypadek wzrostu dochodu, jak też ewentualnych błędów w naliczaniu miesięcznego podatku u źródła.

Korzyści z nadpłaty podatku

Co więcej, niewielka nadwyżka wpłat na koniec roku jest wręcz pożądana. Dzięki niej:

 • zwiększamy szansę na zwrot nadpłaconego podatku po rozliczeniu rocznym,
 • unikamy konieczności dopłaty zaległości podatkowej oraz odsetek karnych.

W jaki sposób można rozłożyć płatność podatku na raty

Ustawodawca przewidział możliwość rozłożenia zaległości podatkowej na raty. Aby z takiej opcji skorzystać, podatnik powinien złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Organ podatkowy może wyrazić zgodę na rozłożenie płatności należnego podatku maksymalnie na 5 lat. Raty płatne są w odstępach miesięcznych lub kwartalnych. Odsetki od zaległości podatkowych naliczane są w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę.

Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku PIT na raty należy odpowiednio uzasadnić trudną sytuacją materialną lub ważnym interesem podatnika. W przeciwnym razie urząd może odrzucić prośbę o ratalną spłatę zobowiązania.

Podsumowanie

Terminy wpłaty podatku wynikającego z rozliczenia PIT bywają różne i uzależnione od formy rozliczenia. Przy samodzielnym rozliczeniu PIT-37 jest to 30 kwietnia, a przy wspólnym z małżonkiem - 30 maja. Należy pamiętać, żeby zapłacić w terminie, bo po terminie naliczane są wysokie odsetki.

Płatność podatku można zrealizować przelewem lub osobiście w urzędzie. W razie trudności finansowych istnieje możliwość rozłożenia należności na raty. Aby uniknąć dopłaty w kolejnym roku, warto zaplanować wysokość miesięcznych zaliczek z niewielką nadwyżką.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Pierwszy urząd skarbowy: Twoje miejsce startu w podatkach
 4. Korzyści z karty dużej rodziny w rozliczeniu PIT: Co zyskujesz?
 5. Kiedy oczekiwać zwrotu podatku: Kluczowe terminy
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły