Dopłaty do kapitału zakładowego w spółce z o.o.: Przewodnik

Dopłaty do kapitału zakładowego w spółce z o.o.: Przewodnik
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj25.02.2024 | 7 min.

Dopłaty do kapitału zakładowego są często wykorzystywanym narzędziem finansowania spółek z o.o. W niniejszym poradniku wyjaśnimy, czym dokładnie są dopłaty, jak je księgować i rozliczać, kiedy można je zwrócić wspólnikom oraz jakie są zalety i wady takiej formy wsparcia spółki. Przedstawimy również różnice pomiędzy dopłatami a podwyższeniem kapitału zakładowego.

Kluczowe wnioski:
 • Dopłaty zwiększają kapitał spółki bez konieczności rejestracji zmian
 • Dopłat nie można swobodnie zwracać wspólnikom w dowolnym terminie
 • Dopłaty księguje się jako rozrachunki, a nie jako kapitał
 • Zwrot dopłat możliwy jedynie, gdy nie grozi niewypłacalnością
 • Dopłaty zwiększają bezpieczeństwo prowadzenia działalności

Dopłaty do kapitału - definicja

Dopłaty do kapitału zakładowego to dodatkowe środki przekazywane przez wspólników do spółki z o.o. w celu zwiększenia jej kapitałów własnych. Nie powodują one jednak zwiększenia kapitału zakładowego, który w dalszym ciągu pozostaje na niezmienionym poziomie zgodnie z wpisem do KRS.

Dopłaty księgowane są jako rozrachunki między spółką a wspólnikami i nie stanowią kapitału zakładowego. Mimo to w pewnym sensie pełnią podobną funkcję jak kapitał zakładowy, gdyż zwiększają kapitały stałe spółki. Pozwalają wzmocnić jej potencjał finansowy bez konieczności rejestracji zmian w KRS.

W odróżnieniu od pożyczki czy dopłat, dopłaty do kapitału nie podlegają zwrotowi na żądanie wspólnika. Mogą zostać zwrócone wspólnikom tylko w szczególnych przypadkach, gdy nie zagraża to wypłacalności spółki.

W praktyce dopłaty wykorzystuje się najczęściej w sytuacji przejściowych problemów finansowych spółki lub gdy potrzebny jest zastrzyk gotówki np. na inwestycje.

Dopłaty do kapitału a podwyższenie

Częstym pytaniem jest, czym dopłaty do kapitału różnią się od podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego mamy do czynienia ze zwiększeniem sumy wpisanej w KRS jako kapitał zakładowy. Wymaga to stosownej uchwały wspólników i zarejestrowania zmiany w KRS.

Dopłaty natomiast nie pociągają za sobą konieczności rejestracji w KRS ani dokonywania formalnej zmiany wysokości kapitału zakładowego. Stanowią one po prostu dodatkowe środki przekazane do spółki tytułem wsparcia jej działalności.

Podwyższenie kapitału zakładowego Dopłaty do kapitału
- wymaga zmian w KRS - bez zmian w KRS
- zwiększa kapitał zakładowy - bez wpływu na wysokość kapitału zakładowego

Kluczowa różnica polega więc na tym, że dopłaty zwiększają kapitały własne spółki, nie powodując konieczności rejestrowania tych zmian w dokumentach. Podwyższenie kapitału zakładowego pociąga za sobą natomiast szereg formalności i obowiązków.

Czytaj więcej:Podatek od darowizny nieruchomości: Jak uniknąć opłat?

Dopłaty jako forma wsparcia spółki

Jak już wspomnieliśmy, dopłaty do kapitału zakładowego pełnią przede wszystkim funkcję doraźnego zastrzyku gotówki dla spółki. Stanowią zatem pewną formę wsparcia spółki przez jej udziałowców w trudniejszych momentach.

Typowymi sytuacjami, gdy dokonuje się dopłat są np.:

 • Przejściowe problemy z płynnością finansową
 • Konieczność spłaty zobowiązań
 • Plany inwestycyjne wymagające dodatkowego kapitału
 • Pokrywanie strat bilansowych

Dopłaty pozwalają wzmocnić kapitały spółki szybko i bez angażowania instytucji zewnętrznych, takich jak banki. Dla wspólników mogą być zatem wygodniejszą alternatywą niż np. zaciąganie kredytów i pożyczek.

Pokrycie strat z lat ubiegłych

Częstym celem dopłat jest pokrycie strat z lat ubiegłych. Zgodnie z przepisami, stratę bilansową należy pokryć w pierwszej kolejności z kapitału zapasowego, a dopiero potem można obniżyć kapitał zakładowy. W sytuacji braku wystarczającego kapitału zapasowego, sensownym rozwiązaniem może być dokapitalizowanie spółki dopłatami.

Dzięki temu spółka uniknie konieczności obniżania kapitału zakładowego, a wspólnicy uzyskają większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

Księgowanie i rozliczanie dopłat

Dopłaty do kapitału zakładowego w spółce z o.o.: Przewodnik

Dopłaty do kapitału zakładowego spółki z o.o. nie są ujmowane jako zwiększenie kapitałów własnych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Krajowymi Standardami Rachunkowości są one księgowane jako rozrachunki między spółką a wspólnikami.

Oznacza to, że dopłat nie ujmuje się w pasywach bilansu w pozycji A.II Kapitał (fundusz) własny, lecz w pozycji B.III Krótkoterminowe rozrachunki między jednostkami powiązanymi.

Podkreślmy jednocześnie, że pomimo braku prezentacji w kapitałach własnych, dopłaty zwiększają kapitał stały spółki i pozytywnie wpływają na jej bezpieczeństwo finansowe.

Ewidencja dopłat

Aby prawidłowo udokumentować otrzymanie dopłat, zalecane jest zawarcie umowy dopłat między spółką a wspólnikiem. Umowa powinna precyzować m.in. wartość i termin wpłaty dopłat.

Księgowo dopłaty ewidencjonuje się następująco:

Wpływ środków od wspólnika:

 • Wn rachunek bankowy / rozrachunki
 • Ma rozrachunki z wspólnikami z tytułu dopłat

Zwrot dopłat:

 • Wn rozrachunki z wspólnikami z tytułu dopłat
 • Ma rachunek bankowy

Zwrot dopłat wspólnikom

Dopłaty do kapitału, w odróżnieniu od udziałów czy pożyczek, nie podlegają zwrotowi na żądanie wspólnika. Mogą zostać zwrócone tylko gdy nie zagraża to niewypłacalnością spółki. Wynika to z art. 176 Kodeksu spółek handlowych.

Co istotne, dopłat można dokonać tylko do wysokości straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy. Oznacza to, że jeśli spółka wykazuje zysk lub nadwyżkę bilansową, wówczas zwrot dopłat jest niedopuszczalny.

Decyzję o zwrocie dopłat i ich wysokości podejmuje zgromadzenie wspólników w formie uchwały. Uchwała taka może zapaść najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia wpisu spółki do rejestru.

Zalety i wady dopłat do kapitału

Podsumowując, do najważniejszych zalet dopłat do kapitału zakładowego należą:

 • Szybki zastrzyk gotówki bez angażowania zewnętrznych podmiotów
 • Brak konieczności rejestrowania zmian kapitału w KRS
 • Zwiększenie bezpieczeństwa finansowego spółki
 • Możliwość pokrycia strat bilansowych

Do wad można natomiast zaliczyć:

 • Brak swobody w zakresie zwrotu środków dla wspólników
 • Obciążenie finansowe po stronie wspólników
 • Ryzyko utraty wniesionych dopłat w przypadku upadłości

Mimo pewnych mankamentów, dopłaty do kapitału zakładowego są popularnym i skutecznym narzędziem wzmacniania kondycji finansowej wielu spółek. Warto je brać pod uwagę obok innych form dokapitalizowania działalności.

Podsumowanie

Dopłaty do kapitału zakładowego są często stosowaną formą wsparcia finansowego w trudniejszych momentach funkcjonowania spółki z o.o. Stanowią dodatkowy zastrzyk gotówki od wspólników, bez konieczności zwiększania kapitału zakładowego wpisanego w KRS.

Dopłaty pozwalają m.in. pokryć stratę bilansową z lat ubiegłych bez obniżania kapitału zakładowego. Zamiast z kapitału zapasowego, stratę można wtedy pokryć właśnie z dopłat wniesionych przez wspólników.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Pomoc małżonka w firmie: Jak zorganizować bezpiecznie?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły