Czynny żal wobec urzędu celnego: Poradnik dla przedsiębiorców

Czynny żal wobec urzędu celnego: Poradnik dla przedsiębiorców
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj14.02.2024 | 6 min.

Czynny żal urząd celny to ważny instrument prawny dla przedsiębiorców, którzy popełnili błąd w rozliczeniach podatkowych. Dzięki niemu można uniknąć surowych kar, a nawet odzyskać część pieniędzy. Jednak żeby skutecznie złożyć czynny żal, trzeba dobrze znać procedury i przepisy. W tym poradniku wyjaśnimy, czym dokładnie jest czynny żal, kiedy można go złożyć, jakie dokumenty są potrzebne i jakie mogą być tego skutki. Przekonasz się, że warto skorzystać z tej możliwości, jeśli popełniłeś błąd podatkowy.

Kluczowe wnioski:
 • Czynny żal urząd celny pozwala uniknąć surowych kar za błędy podatkowe.
 • Można go złożyć przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy.
 • Potrzebne są dokumenty potwierdzające błąd i wolę poprawienia sytuacji.
 • Składając czynny żal, można odzyskać nawet część zapłaconego podatku.
 • Warto skorzystać z pomocy doradcy, by uniknąć błędów.

Czym jest czynny żal urząd celny?

Czynny żal to instytucja prawna, która pozwala przedsiębiorcy zgłosić samodzielnie popełniony błąd lub naruszenie przepisów podatkowych. Daje szansę na uniknięcie kary, a nawet częściowe odzyskanie zapłaconego podatku. Przedsiębiorca informuje urząd celny o nieprawidłowościach w swoich rozliczeniach, zanim organy celne lub skarbowe same je wykryją.

Zgłoszenie czynnego żalu w urzędzie celnym dotyczy naruszeń przepisów celnych, np. zaniżenia należności celnych w zgłoszeniu celnym, niewłaściwego zaklasyfikowania towaru lub nieprawidłowego określenia jego wartości celnej. Przedsiębiorca przyznaje się do błędu i deklaruje chęć jego naprawienia.

Aby skutecznie złożyć czynny żal, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim trzeba to zrobić zanim organ celny sam wykryje nieprawidłowości. Ważne jest też uzupełnienie zaległości finansowych i podatkowych.

Dzięki instytucji czynnego żalu można uniknąć dotkliwych sankcji karnych i odzyskać nawet część nienależnie zapłaconych należności celnych.

Kiedy złożyć czynny żal urząd celny?

Najważniejszym warunkiem skutecznego złożenia czynnego żalu jest wyprzedzenie działań kontrolnych organów celnych. Przedsiębiorca musi sam z siebie zgłosić nieprawidłowości, zanim urząd celny je wykryje i rozpocznie czynności sprawdzające.

Czynny żal należy zgłosić przed:

 • rozpoczęciem kontroli celnej lub podatkowej,
 • wszczęciem postępowania podatkowego lub karnego skarbowego,
 • wydaniem decyzji celnej lub podatkowej.

Późniejsze zgłoszenie czynnego żalu jest nieskuteczne. Przedsiębiorca musi wykazać wolę naprawienia błędu zanim organy celne go wykryją. Tylko wtedy uniknie sankcji.

Czytaj więcej:Kwestionować: Co to znaczy i jak obronić swoje prawo?

Jakie dokumenty potrzebne do złożenia czynnego żalu?

Aby skutecznie złożyć czynny żal w urzędzie celnym, potrzebne są odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim jest to pisemne zgłoszenie z opisem naruszenia przepisów i okoliczności jego popełnienia.

Do zgłoszenia czynnego żalu należy dołączyć:

 • dowody świadczące o woli naprawienia błędu (np. korekta zgłoszenia celnego),
 • dowody potwierdzające zaistniałe nieprawidłowości (faktury, dokumenty celne itp.),
 • potwierdzenie uregulowania zaległych należności celnych.

Prawidłowo udokumentowany czynny żal znacznie zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez urząd celny i odstąpienie od sankcji.

Wzór zgłoszenia czynnego żalu

Zgłoszenie czynnego żalu powinno zawierać:

 • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy (nazwa, adres, NIP),
 • wskazanie urzędu celnego, do którego kierowane jest zgłoszenie,
 • opis popełnionego naruszenia przepisów celnych (rodzaj, data, kwota),
 • przyczyny i okoliczności popełnienia naruszenia,
 • informację o podjętych krokach naprawczych (np. złożenie korekty),
 • oświadczenie o zamiarze dobrowolnego usunięcia naruszenia.

Warto skorzystać z pomocy doradcy, aby zgłoszenie było kompletne i zgodne z przepisami.

Czynny żal urząd celny - kary i ulgi podatkowe

Czynny żal wobec urzędu celnego: Poradnik dla przedsiębiorców

Zgłoszenie czynnego żalu w odpowiednim czasie i zgodnie z przepisami pozwala uniknąć dotkliwych sankcji za naruszenie prawa celnego. Przedsiębiorca może uzyskać następujące korzyści:

 • odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej,
 • złagodzenie kary - obniżenie jej wysokości,
 • umorzenie części należności celnych i podatkowych,
 • zwrot części nienależnie zapłaconych należności celnych.

Jednak organ celny każdorazowo indywidualnie rozpatruje zgłoszenie czynnego żalu i decyduje o zastosowaniu ulg. Nie ma automatycznej gwarancji ich przyznania.

Kary za niezłożenie czynnego żalu

Jeśli przedsiębiorca nie skorzysta z instytucji czynnego żalu, musi liczyć się z surowymi konsekwencjami wykrycia nieprawidłowości przez organ celny. Grożą mu wtedy następujące kary:

 • kary pieniężne sięgające nawet 100% wartości towaru lub niewykonanego obowiązku,
 • przepadek towaru,
 • odpowiedzialność karna skarbowa,
 • wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

Dlatego warto samodzielnie zgłosić błąd przed kontrolą i skorzystać z dobrodziejstwa czynnego żalu.

Procedura składania czynnego żalu w urzędzie celnym

Procedura składania czynnego żalu w urzędzie celnym przebiega następująco:

 1. Sporządzenie pisemnego zgłoszenia czynnego żalu wraz z dowodami.
 2. Złożenie dokumentów w urzędzie celnym, w którym dokonano nieprawidłowego rozliczenia.
 3. Uregulowanie zaległych należności celnych i podatkowych.
 4. Oficjalne poinformowanie urzędu celnego o dokonaniu korekty rozliczeń.
 5. Rozpatrzenie zgłoszenia czynnego żalu przez urząd celny.
 6. Wydanie decyzji w sprawie - umorzenie kary lub jej złagodzenie.

Cała procedura powinna być przeprowadzona sprawnie, aby zdążyć przed czynnościami sprawdzającymi organu celnego.

Skutki prawne nie złożenia czynnego żalu urząd celny

Niezgłoszenie czynnego żalu w przypadku naruszenia przepisów celnych ma bardzo poważne konsekwencje prawne dla przedsiębiorcy.

Jeśli urząd celny samodzielnie wykryje nieprawidłowości, na przedsiębiorcę zostaną nałożone surowe kary finansowe. Grożą mu również:

 • przepadek towaru,
 • odpowiedzialność karna skarbowa,
 • wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

Ponadto urząd celny ma prawo wszcząć kontrolę celną i żądać przedstawienia szczegółowych wyjaśnień oraz dowodów księgowych za okres nawet 5 lat wstecz.

Zatajenie naruszenia prawa celnego może zostać potraktowane jako oszustwo skarbowe. W takim przypadku grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Dlatego lepiej samemu zgłosić błąd przed kontrolą i skorzystać z ulg w ramach instytucji czynnego żalu. Pozwoli to uniknąć poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Podsumowanie

Czynny żal urząd celny to ważny instrument prawny dla przedsiębiorców, którzy popełnili błąd podatkowy. Dzięki niemu można uniknąć surowych konsekwencji i odzyskać część pieniędzy. W artykule wyjaśniono, czym jest czynny żal, kiedy i jak go złożyć, jakie dokumenty są potrzebne i jakie mogą być tego skutki. Przedstawiono korzyści ze złożenia czynnego żalu, ale też sankcje grożące za niezgłoszenie naruszenia przepisów celnych. To kompletna instrukcja dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z dobrodziejstwa czynnego żalu.

Z artykułu jasno wynika, że czynny żal urząd celny to skuteczne narzędzie pozwalające uniknąć dotkliwych konsekwencji naruszenia przepisów podatkowych. Warto z niego skorzystać, o ile tylko popełniono nieumyślny błąd. Pozwoli to załagodzić ewentualne sankcje i ochronić biznes przed poważnymi stratami finansowymi.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Pomoc małżonka w firmie: Jak zorganizować bezpiecznie?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły