Czynny żal dotyczący PCC-3: Jak prawidłowo złożyć?

Czynny żal dotyczący PCC-3: Jak prawidłowo złożyć?
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj16.02.2024 | 6 min.

Czynny żal pcc 3 jest sposobem na uniknięcie odpowiedzialności karnej lub zmniejszenie jej wymiaru w przypadku naruszenia przepisów prawa podatkowego. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jak prawidłowo złożyć czynny żal dotyczący deklaracji PCC-3, aby został uznany przez organ podatkowy.

Kluczowe wnioski:
 • Czynny żal należy złożyć przed wszczęciem postępowania podatkowego lub karnego skarbowego w celu uniknięcia odpowiedzialności.
 • Musi być złożony na piśmie wraz z uzupełnioną deklaracją PCC-3.
 • Powinien zawierać opis nieprawidłowości oraz wskazanie wysokości zaniżonego podatku.
 • Pozwala na odstąpienie od ukarania, jeśli zostanie uznany za skuteczny.
 • Należy pamiętać o formalnych wymogach przy składaniu czynnego żalu.

Co wpisać w dokumencie czynnego żalu

W dokumencie czynnego żalu dotyczącego deklaracji PCC-3 należy obligatoryjnie zawrzeć następujące informacje:

 • Dane identyfikacyjne podatnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub NIP)
 • Określenie deklaracji PCC-3, której dotyczy czynny żal (okres rozliczeniowy)
 • Opis nieprawidłowości w złożonej deklaracji PCC-3 (wskazanie zaniżonego podatku)
 • Korektę deklaracji PCC-3 (poprawne wyliczenie podatku)
 • Uzasadnienie czynnego żalu
 • Podpis podatnika

Ponadto w treści dokumentu należy wskazać, że dotyczy on złożenia czynnego żalu zgodnie z art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Dokument taki powinien mieć formę oświadczenia. Przy składaniu czynnego żalu warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, aby wszystkie wymagane elementy zostały uwzględnione.

Przygotowanie korekty deklaracji PCC-3

Kluczowym elementem czynnego żalu jest przedstawienie korekty błędnie sporządzonej deklaracji PCC-3. Należy ją od nowa wypełnić, podając prawidłowe (wyższe) kwoty podatku do zapłaty. Korektę należy odpowiednio umotywować i udokumentować, załączając stosowne dokumenty jako dowody poprawności nowej deklaracji.

Jak złożyć czynny żal na PCC-3

Aby skutecznie złożyć czynny żal dotyczący błędnej deklaracji PCC-3, należy:

 1. Sporządzić dokument czynnego żalu zgodnie z ww. wymaganiami
 2. Dołączyć do niego korektę deklaracji PCC-3
 3. Złożyć dokumenty przed wszczęciem postępowania przez organ podatkowy, np. przed kontrolą podatkową
 4. Złożyć dokumenty w siedzibie właściwego urzędu skarbowego lub przesłać pocztą

Ważne jest dochowanie terminu złożenia czynnego żalu jeszcze przed podjęciem działań sprawdzających przez fiskusa. W przypadku kontroli już trwającej szanse na uznanie czynnego żalu są znikome. Dokumenty należy wypełnić czytelnie i podpisać.

Czytaj więcej:Wszystko o urzędzie skarbowym w Lublinie: Podstawowe informacje

Warunki złożenia czynnego żalu

Kodeks karny skarbowy precyzuje warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby czynny żal wywołał skutek w postaci odstąpienia od ukarania:

 • Złożenie czynnego żalu nastąpiło dobrowolnie (bez zewnętrznego przymusu)
 • Ujawnione zostały wszystkie okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia
 • Wpłacona została dodatkowa kwota zobowiązania wynikająca z korekty
 • Czynny żal złożono przed wszczęciem postępowania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej

Spełnienie łącznie wszystkich warunków pozwoli w wielu przypadkach uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Kroki i wymagania formalne

Czynny żal dotyczący PCC-3: Jak prawidłowo złożyć?

Prawidłowe złożenie czynnego żalu dla PCC-3 wymaga dochowania następujących formalności:

 1. Sporządzenie oświadczenia w formie pisemnej
 2. Wskazanie konkretnej deklaracji PCC-3
 3. Szczegółowy opis nieprawidłowości
 4. Określenie kwoty zaniżonego podatku
 5. Złożenie korekty deklaracji z uzasadnieniem i dowodami
 6. Wpłata dodatkowej kwoty podatku
 7. Złożenie dokumentacji w urzędzie skarbowym

Bardzo istotna jest rzetelność, dokładność i kompletność przedstawionych danych. Prawo nie określa sztywnego wzoru dokumentu czynnego żalu, jednak trzeba bezwzględnie uwzględnić wszystkie wskazane elementy.

Wzór czynnego żalu z opisem

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór dokumentu czynnego żalu dotyczącego nieprawidłowo wypełnionej deklaracji PCC-3:

Jan Kowalski 01-100 Warszawa
Ul. Marszałkowska 12 PESEL 85011512345

Urząd Skarbowy
w Warszawie
Ul. Mickiewicza 10
01-523 Warszawa

Czynny żal

Niniejszym składam czynny żal na podstawie art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego w związku z nieprawidłowym wypełnieniem i złożeniem deklaracji PCC-3 za okres od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

W złożonej deklaracji zaniżyłem kwotę podatku dochodowego do zapłaty o 500 zł.

W załączeniu przedkładam korektę deklaracji PCC-3 na wskazany okres rozliczeniowy, w której wykazuję prawidłową kwotę podatku dochodowego w wysokości 2500 zł. Jednocześnie dokonuję przelewu brakującej kwoty 500 zł tytułem uzupełnienia podatku za wskazany okres.

Mam nadzieję, że złożony przeze mnie czynny żal, dobrowolne ujawnienie naruszenia prawa podatkowego i uiszczenie zaległego podatku spotka się z aprobatą organu i pozwoli na odstąpienie od ukarania.

Z poważaniem
Jan Kowalski

Powyższy przykład ilustruje wszystkie niezbędne elementy skutecznego czynnego żalu dla deklaracji PCC-3. Kluczowe są zwłaszcza dokładny opis nieprawidłowości, skorygowana deklaracja oraz uregulowanie zaległości podatkowej.

Następstwa złożenia czynnego żalu

Główne konsekwencje skutecznego złożenia czynnego żalu w odniesieniu do niepoprawnej deklaracji PCC-3 to:

 • Odstąpienie od wymierzenia kary grzywny za popełnione przestępstwo skarbowe
 • Odstąpienie od wszczęcia postępowania karnoskarbowego
 • Brak konsekwencji karnych (brak wyroku, wpisu do Krajowego Rejestru Karnych)
 • Obniżenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej

Podatnik unika zatem dotkliwych sankcji karnych i uzyskuje korzystniejsze warunki spłaty zobowiązania podatkowego. Nie oznacza to automatycznego braku konsekwencji w sferze podatkowej.

Kiedy nie składać czynnego żalu

W następujących sytuacjach złożenie czynnego żalu nie będzie możliwe lub pozbawione znaczenia:

 • Postępowanie podatkowe lub kontrola skarbowa już się rozpoczęła
 • Organ podatkowy sam ujawnił nieprawidłowości bez udziału podatnika
 • Podatnik celowo nie ujawnił wszystkich nieprawidłowości
 • Czyn zabroniony został popełniony w warunkach powrotu do przestępstwa

W takich przypadkach nie można liczyć na odstąpienie od ukarania. Należy także pamiętać, że samo złożenie czynnego żalu nie zwalnia automatycznie z obowiązku zapłaty zaległego podatku czy odsetek od zaległości podatkowej.

Podsumowanie

Czynny żal pcc 3 jest dobrowolnym wyjawieniem organowi podatkowemu niezgodnego z prawem zaniżenia podstawy opodatkowania lub podatku w deklaracji PCC-3. Pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej, jeśli zostaną spełnione wymagania formalne i wpłacona dodatkowa kwota podatku. W artykule przedstawiliśmy szczegółowe wytyczne jak prawidłowo złożyć czynny żal na PCC-3, z przykładowym wzorem dokumentu i opisem jego niezbędnych elementów.

Skuteczne złożenie czynnego żalu pozwala odstąpić od wymierzenia kary i wszczęcia postępowania karno-skarbowego. Kluczowe jest dochowanie terminu i ujawnienie wszystkich okoliczności naruszenia prawa podatkowego przed kontrolą fiskusa oraz uregulowanie należności. Przykład czynnego żalu pcc 3 pokazuje jego poprawną formę i treść.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Pomoc małżonka w firmie: Jak zorganizować bezpiecznie?
 3. Od czego zależy zwrot podatku: Faktory wpływające na kwotę
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Jak sprawdzić status zwrotu podatku: Praktyczny poradnik
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły