Co oznacza nadpłata w PIT? Wyjaśniamy

Co oznacza nadpłata w PIT? Wyjaśniamy
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj22.02.2024 | 4 min.

Nadpłata PIT to sytuacja, gdy podatnik wpłacił na konto urzędu skarbowego więcej pieniędzy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) niż wynika to z jego rozliczenia podatkowego.

Kluczowe wnioski:
 • Nadpłata PIT może powstać np. w wyniku pobrania zbyt wysokich zaliczek przez płatnika.
 • Podatnik może wystąpić o zwrot nadpłaconego PIT - urząd skarbowy ma na to 45 dni.
 • Nadpłata PIT różni się od nadwyżki podatku - ta druga nie podlega zwrotowi.
 • W pewnych sytuacjach urząd skarbowy może odmówić zwrotu nadpłaconego PIT.
 • Z reguły nadpłata PIT jest zwracana automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Nadpłata PIT - definicja

Nadpłata PIT to sytuacja, w której podatnik wpłacił na konto urzędu skarbowego więcej pieniędzy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) niż wynika to z jego rozliczenia rocznego.

Innymi słowy, jeśli z deklaracji PIT wynika, że podatnik powinien zapłacić np. 8000 zł podatku, a tymczasem wpłacił więcej, bo 8500 zł - powstaje nadpłata w wysokości 500 zł.

Jak dochodzi do nadpłaty PIT?

Do powstania nadpłaty PIT może dojść na różne sposoby, najczęściej jest to wynikiem:

 • pobrania przez płatnika (np. pracodawcę) zbyt wysokich zaliczek na podatek w ciągu roku;
 • błędnego obliczenia podatku przez płatnika lub samego podatnika;
 • nieuwzględnienia przez płatnika ulg i odliczeń przysługujących podatnikowi;
 • zapłacenia podatku od dochodów zwolnionych z opodatkowania;
 • dokonania wpłaty na poczet PIT, a następnie nieosiągnięcia dochodów w danym roku;
 • popełnienia pomyłki przy wypełnianiu przelewu na podatek dochodowy PIT.

Jak widać, z różnych powodów może dojść do powstania kwoty nadpłaty PIT, która w teorii powinna zostać zwrócona podatnikowi przez urząd skarbowy.

Zwrot nadpłaconego podatku PIT

Zwrot nadpłaty podatku PIT odbywa się na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi zwrot nadpłaty powinien nastąpić w ciągu 45 dni od dnia złożenia rozliczenia rocznego lub wniosku o zwrot nadpłaty.

Nadpłata PIT jest wypłacana przelewem na rachunek bankowy podatnika wskazany w zeznaniu rocznym lub we wniosku o zwrot. Możliwe jest również przekazanie nadpłaty PIT pocztą, ale wiąże się to z dodatkową opłatą pobieraną od podatnika.

Automatyczny zwrot nadpłaty PIT

W większości przypadków zwrot nadpłaty PIT następuje automatycznie, bez konieczności występowania przez podatnika z odrębnym wnioskiem w tej sprawie.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy np. podatnik chce otrzymać zwrot w terminie krótszym niż 45 dni. Wtedy musi zwrócić się z takim żądaniem do naczelnika urzędu skarbowego.

Czytaj więcej:Alimenty: Jak odliczyć od podatku i oszczędzić w 2023?

Nadpłata podatku a nadwyżka podatku

Należy odróżniać nadpłatę PIT od tzw. nadwyżki podatku. Podstawowa różnica polega na tym, że nadwyżka PIT nie podlega zwrotowi na rzecz podatnika.

Nadpłata PIT Nadwyżka PIT
- wniesiona w wysokości wyższej niż zobowiązanie podatkowe - powstaje, gdy podatnik pobrał nienależny zwrot podatku
- podlega zwrotowi na wniosek podatnika - nie jest zwracana podatnikowi

W praktyce nadwyżka podatku występuje wtedy, gdy urząd skarbowy wypłacił podatnikowi zwrot PIT w zawyżonej wysokości, np. ze względu na błędy w zeznaniu podatkowym.

Nadpłata w PIT - kiedy nie jest zwracana

Co oznacza nadpłata w PIT? Wyjaśniamy

Zdarzają się sytuacje, gdy mimo wystąpienia nadpłaty w podatku PIT, urząd skarbowy odmawia jej zwrotu. Najczęściej dotyczy to przypadków, gdy:

 • podatnik ma zaległości podatkowe - wtedy nadpłata PIT jest zaliczana na ich poczet;
 • wystąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego - po 5 latach od końca roku podatkowego nadpłata przepada;
 • podatnik zmarł, a nadpłata nie została zgłoszona w postępowaniu spadkowym;
 • w zeznaniu podatkowym podano nieprawidłowe dane dotyczące zwrotu nadpłaty np. numer konta.

Warto pamiętać, że jeśli nadpłata PIT nie zostanie zwrócona w ustawowym terminie 45 dni, naliczane są odsetki z urzędu na rzecz podatnika. Stanowią one rekompensatę za bezpodstawne przetrzymanie zwrotu nadpłaty PIT.

Podsumowanie

Nadpłata PIT to sytuacja, gdy podatnik wpłacił na konto urzędu skarbowego więcej pieniędzy z tytułu podatku PIT niż wynikałoby to z jego rozliczenia rocznego. Oznacza to powstanie pewnej kwoty nadpłaty, która co do zasady powinna zostać zwrócona podatnikowi przez fiskusa.

Najczęściej do powstania nadpłaty PIT dochodzi wskutek pobrania przez płatnika zawyżonych zaliczek na podatek lub nieuwzględnienia ulg podatkowych. W większości przypadków zwrot nadpłaconego PIT następuje automatycznie w ciągu 45 dni od złożenia zeznania rocznego.

5 Podobnych Artykułów

 1. Zwrot podatku za 2019: Co musisz wiedzieć?
 2. Remont mieszkania: Jak odliczyć koszty od podatku w 2023?
 3. Pierwszy urząd skarbowy: Twoje miejsce startu w podatkach
 4. Kalkulator PIT-37 za rok 2022: Jak obliczyć podatek?
 5. Kiedy oczekiwać zwrotu podatku: Kluczowe terminy
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Grzegorz Maj
Grzegorz Maj

Jestem Grzegorz, założyciel zwrotpodatkuonline.pl. Moja pasja do podatków przeplata się z misją ułatwiania zawiłego świata finansów każdemu. Na moim portalu znajdziesz nie tylko suchą teorię, lecz także praktyczne porady, które pomogą Ci zapanować nad swoimi finansami. Dzięki prostym wyjaśnieniom i aktualnym informacjom, uczynię podatki zrozumiałymi i osiągalnymi dla każdego. Zwrotpodatkuonline to nie tylko miejsce nauki, ale również droga do finansowego sukcesu. Dołącz do naszej społeczności i poczuj pewność w świecie podatków!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły